Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

I. Az Itv. 26. § (1a) bekezdésének c) pontja szerinti illetékmentesség törvényi feltétele, hogy az adásvételt követően az eladó bérlőként, bérleti díj fizetése ellenében használja az általa értékesített ingatlant. Az ingyenes használatot biztosító szerződés nem minősül bérleti szerződésnek. II. Az Alaptörvény 28. cikkére hivatkozással jogalkotást érintő kérdés nem oldható fel jogszabály-értelmezéssel. [Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdése, 26. § (1a) bekezdésének c) pontja és (22) bekezdése; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:331. § (1)–(2) bekezdései; 6:336. § (1) –(3) bekezdései; az Alaptörvény 28. cikke]

Az irányadó tényállás szerint a felperesi magánszemély adásvételi szerződéssel megszerezte az eladó kizárólagos tulajdonát képező lakásingatlan ½ tulajdoni hányadát. A szerződés megkötésére az eladó devizahitelének megnövekedett törlesztőrészletei,  munkahelyének elvesztése és az ingatlan haszonélvezőjének – egyúttal a hitelszerződés kezesének – halála miatt került sor, melynek következtében az eladó önerőből már nem tudta tovább fizetni a hiteltartozását. A felperes megtakarításából rendezték a lakás végtörlesztését, a fizetendő összeg az ingatlanbecslő által meghatározott forgalmi érték alapján a lakás tulajdoni hányadára jutó vételárnak felelt meg.
A felek az adásvételi szerződésben rögzítették, hogy a felperes ingyenesen vagy egy későbbiekben megkötendő bérleti szerződésben megállapított, de a vételár 7 százalékát meg nem haladó éves bérleti díj ellenében 5 év határozott időre bérbe adja az ingatlan megvásárolt tulajdoni hányadát az eladónak. Ennek megfelelően az eladó továbbra is birtokban marad és viseli az ingatlan valamennyi terhét, beleértve a közüzemi szolgáltatók és a társasház felé fennálló fizetési kötelezettségeket. A felek megállapodtak abban is, hogy a felperes a szerződés aláírásával a tulajdonába kerülő ingatlanrészre az eladó vagy az eladó magánszemély örököse számára az adásvételi szerződés hatályának beálltától számított 5 éven belül gyakorolható, ingyenes és feltétel nélküli visszavásárlási jogot létesít a vételár 105 százalékának megfelelő vételáron. Az eladó az adásvételi szerződés aláírásától számított 5 éven belül egyoldalú nyilatkozattal gyakorolhatja a visszavásárlási jogot, amely nyilatkozatnak a felperes által való átvételével a visszavásárlás keretében történő adásvétel automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül létrejön.
Az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) határozatával bejegyezte a felperes tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba, a visszavásárlási jog létesítéséről ugyanakkor nem rendelkezett.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.