Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

1. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26‑i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A változásbejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárásban megállapított akadály kimentése során a cégbírósági törvényességi eljárás megszüntetése nem képez önálló kimentési okot, arra csak az hivatkozhat, akia törölt ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Amennyiben az adásvétel során nem valósult meg a gépjármű tulajdonjogának átruházása, akkor a gépjármű későbbiekben történő visszavásárlásáról kiállított számla tartalmilag hiteltelen, és arra adólevonási jog ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az Air. 128. § (10) bekezdése szerint felügyeleti intézkedés keretében nem hozható olyan döntés, amely az adókötelezettséget az adózó terhére változtatja meg, ilyen esetben a ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Nem róható a vámhatóság terhére a tolmács kirendelésének elmaradása akkor, ha nem állnak fenn az anyanyelv használatának biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettség feltételei, és az ügyfél ...
Jogi esetek

Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Tárgyi eszköz selejtezésére csak akkor kerülhet sor, ha az feleslegessé, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik. A tárgyi eszköz egy részét, annak alkotórészét részleges selejtezéssel nem lehet ...

Posts navigation