Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az adóigazgatási eljárásban az igazságügyi szakértő kirendelése fő szabály szerint lehetőség. Annak megállapítása, hogy a bizonyítási eljárásban a hatóság által nem birtokolt, az igazságügyi szakértő ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A tulajdonjog-fenntartással történő ingatlanértékesítésről szóló adásvételi szerződés nem minősül a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére alkalmas okiratnak. [Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Ha a közigazgatási perben a felperes a Kp. 79. § (1) bekezdése alapján a bizonyítási kötelezettség alperesre való átfordulására hivatkozik, nem elég erről egyoldalú előadást ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Nem gyakorolható az adólevonási jog, ha a számlán szereplő szolgáltatást az adózó bizonyítottan nem vette igénybe. [Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az örökhagyó testvére az öröklési szerződéssel megszerzett örökség után visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésére köteles. [Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 3. § (1) bekezdése, ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A bíróság a közigazgatási hatóság által elvégzett szankcionálás körében a bírság összegének felülmérlegelését csak akkor végezheti el, ha a hatóság jogszabálysértően mérlegelt. A Kp. 85. ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A nemzetközi elemet tartalmazó jogügylet vizsgálata során az adóhatóság jogosult és egyben köteles alkalmazni az Art. alapelvi rendelkezéseit, ugyanis nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely az ...

Posts navigation