Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

I. A vám elé állítás objektív kötelezettsége a Vámkódexben megjelölt személyi kört sortartás nélkül terheli.
II. A vám elé állítás során a kísérő okmányokban meg kell jelölni a vámárut és pontosan fel kell tüntetni az arról szóló információkat.
[Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk 9. pontja, 33. pontja és 40. pont a) alpontja, 79. cikk (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja, 127. cikk (1), (3) és (4) bekezdései, 130. cikk (1) bekezdése, 134. cikk (1) bekezdése, valamint 139. cikk (1) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése; az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 84. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés e) pontja]

Az alapul szolgáló tényállás szerint az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) tagállamában székhellyel rendelkező felperesi fuvarozó társaság harmadik országból származó árut fuvarozott az Unió területén található címzetthez. A felperes alkalmazásában álló gépjárművezető a felperes által fuvarozásra használt tehergépjárművel belépésre jelentkezett a határátkelőhelyen Magyarország – és egyúttal az Unió – területére. A felperes nem rendelkezett az uniós árutovábbítási eljárás elektronikus kezdeményezéséhez szükséges kapcsolattartási feltételekkel, és állandó megbízottja sem volt, ezért a gépjárművezető egy magyar cég (a továbbiakban: vámjogi képviselő) közreműködését vette igénybe a vámáru-nyilatkozatnak az Új Számítógépesített Tranzit Rendszer (a továbbiakban: NCTS) útján való benyújtására. A bejelentett adatok és a csatolt okmányok alapján a szállítmány meghatározott mennyiségű pellet (fűrészpor-granulátum) volt. Az illetékes elsőfokú vámhatóság árutovábbítási eljárás alá vonta a szállítmányt, melynek röntgenvizsgálata során az eljáró pénzügyőrök gyanús körülményeket észleltek, ezért fizikai áruvizsgálatot tartottak. Ennek eredményeként a pelletben tízezres nagyságrendben találtak harmadik országból származó zárjegyes cigarettát mint nem uniós jövedéki terméket. A gépjárművezető a cigaretta tulajdonjogát nem ismerte el.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.