részesedés

🔒A bejelentett részesedés

Egy vállalkozás életében gyakori jelenség, hogy részesedést szerez egy másik vállalkozásban. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao. tv.) szereplő bejelentett részesedés intézménye egy olyan lehetőség, amelynek igénybevételét minden vállalkozásnak érdemes megfontolni. Cikkem a bejelentett részesedésnek a társasági adóban betöltött szerepét kívánja bemutatni, kitérve az egyes gyakorlati problémákra.

A tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő részesedés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (6) bekezdés 3. pontja értelmében tulajdoni részesedést jelentő befektetés minden olyan, nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzértékben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba vételét vagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát, hogy ezen értékpapír, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Idetartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a szövetkezeti részesedés, a vagyonjegy, az egyéb társasági részesedés, a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkerészvény.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.