Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

1. A belföldi adóalany által a külföldi leányvállalattól kapott juttatás belföldi jogi természetének meghatározásakor a szerződők közötti gazdasági esemény valós tartalmát a leányvállalat államára irányadó jogból kiindulva kell vizsgálni, és az így nyert adatokat kell ütköztetni a felperesre irányadó belföldi joggal.

2. A visszafizetési kötelezettséggel adott évközi kifizetés nem minősíthető osztaléknak, azt csak osztalékelőlegként lehet szerepeltetni a könyvekben, és ekként vehető figyelembe a társasági adó alapjának meghatározásakor.

[Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 1. § (7) bekezdése; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 29. § (1) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, 84. § (2) bekezdése, 85. § (1) bekezdése; a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 7. § (1) bekezdés g) pontja]

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.