Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2022. december 1 – december 30.)

1. 2022. évi LII. törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 198. szám)

2. 2022. évi LV. törvény

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 198. szám)

3. 40/2022. (XII. 2.) BM rendelet

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 199. szám)

4. 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet

Az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről
(Magyar Közlöny 2022. évi 200. szám)

5. 26/2022. (XII. 6.) IM rendelet

A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 200. szám)

6. 8/2022. (XII. 6.) PM rendelet

Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 200. szám)

7. 29/2022. (XII. 6.) AB határozat

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 200. szám)

8. 496/2022. (XII. 7.) Korm. rendelet

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 201. szám)

9. 497/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 202. szám)

10. 498/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 202. szám)

11. 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

A Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól
(Magyar Közlöny 2022. évi 202. szám)

12. 504/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

A Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról
(Magyar Közlöny 2022. évi 202. szám)

13. 1606/2022. (XII. 8.) Korm. határozat

A 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges további intézkedésekről
(Magyar Közlöny 2022. évi 202. szám)

14. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye

A Tudástár rendszer beüzemeléséről
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 70. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

15. 509/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

Egyes központi kormányzati igazgatási szervek közötti feladatátadásból eredő jogutódlás veszélyhelyzeti szabályairól
(Magyar Közlöny 2022. évi 205. szám)

16. 518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 205. szám)

17. 42/2022. (XII. 15.) BM rendelet

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 207. szám)

18. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2023. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 71. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

19. 10/2022. (XII. 16.) PM rendelet

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 208. szám)

20. 2022. évi LIX. törvény

Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 209. szám)

21. 2022. évi LX. törvény

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 209. szám)

22. 2022. évi LXI. törvény

A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 209. szám)

23. 2022. évi LXII. törvény

Egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 209. szám)

24. 2022. évi LXIII. törvény

A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 209. szám)

25. 2022. évi LXIV. törvény

Egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 209. szám)

26. 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

A kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 209. szám)

27. 2022. évi LXV. törvény

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

28. 2022. évi LXVIII. törvény

Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

29. 2022. évi LXIX. törvény

A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

30. 12/2022. (XII. 20.) PM rendelet

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

31. 13/2022. (XII. 20.) PM rendelet

A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

32. 14/2022. (XII. 20.) PM rendelet

Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

33. 16/2022. (XII. 20.) PM rendelet

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

34. 18/2022. (XII. 20.) PM rendelet

Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

35. 19/2022. (XII. 20.) PM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

36. 20/2022. (XII. 20.) PM rendelet

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 210. szám)

37. 2022. évi LXXII. törvény

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 211. szám)

38. 2022. évi LXXIV. törvény

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 211. szám)

39. 2022. évi LXXV. törvény

Egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 211. szám)

40. 2022. évi LXXVI. törvény

A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 211. szám)

41. 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

Az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 211. szám)

42. 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat

Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
(Magyar Közlöny 2022. évi 211. szám)

43. A Magyar Nemzeti Bank közleménye

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 72. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

44. 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

45. 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

46. 556/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

47. 558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

48. 559/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

 49. 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

50. 30/2022. (XII. 22.) IM rendelet

Egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

51. 22/2022. (XII. 22.) PM rendelet

A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

52. 1648/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

A Deregulációs Kerekasztalról
(Magyar Közlöny 2022. évi 212. szám)

53. 12/2022. (XII. 23.) PM utasítás

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 73. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

54. 562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól
(Magyar Közlöny 2022. évi 213. szám)

55. 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 213. szám)

56. 565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 213. szám)

57. 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
(Magyar Közlöny 2022. évi 213. szám)

58. 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

Egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 213. szám)

59. 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 213. szám)

60. 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 214. szám)

61. 582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 214. szám)

62. 67/2022. (XII. 27.) BM rendelet

A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 216. szám)

63. 74/2022. (XII. 27.) BM rendelet

A végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 10/2012. (III. 14.) BM rendelet, valamint a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 216. szám)

64. 75/2022. (XII. 27.) BM rendelet

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 216. szám)

65. 586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

66. 587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

67. 588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

68. 589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

69. 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

70. 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

71. 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

72. 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

Egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

73. 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A 30 év alatti anyák kedvezményéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

74. 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

75. 607/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

76. 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

Az ellenőrzött anyagokról
(Magyar Közlöny 2022. évi 218. szám)

77. 22/2022. (XII. 28.) MK rendelet

A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 219. szám)

78. 23/2022. (XII. 28.) MK rendelet

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 219. szám)

79. 26/2022. (XII. 28.) PM rendelet

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 219. szám)

80. 27/2022. (XII. 28.) PM rendelet

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 219. szám)

81. 28/2022. (XII. 28.) PM rendelet

Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 219. szám)

82. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
(Magyar Közlöny 2022. évi 220. szám)

83. 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 220. szám)

84. 620/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő, valamint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásával kapcsolatos módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 220. szám)

85. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének közleménye

A személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 75. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

86. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének közleménye

A személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek elnevezésének megváltozásáról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 75. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

87. 633/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 223. szám)

88. 635/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletnek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi LX. törvénnyel összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 223. szám)

89. 26/2022. (XII. 30.) GFM rendelet

A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 223. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.