tao bevallás

🔒A 2022. évi társaságiadó-bevallás

Minden év májusának közeledtével a társaságiadó-alanyoknak össze kell állítaniuk az előző adóévről szóló elszámoló társaságiadó-bevallást (a 2022-es évre vonatkozóan ez a társaságiadó-alanyok túlnyomó többségénél a 2229 jelű nyomtatvány). Az erre való felkészülést segíti elő, ha áttekintjük azokat az újdonságokat, módosításokat, amelyek a tavalyi nyomtatványgarnitúrához képest jelentkeznek. A változások oka a szabályozásban keresendő, ugyanis a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2022-től és 2022. év közbeni hatállyal is több ízben módosult. Jelen cikkben az említett 2229 jelű bevallás alapulvételével mutatjuk be azokat a területeket, ahol olyan változás történt a 2021-es szabályokhoz képest, amely a bevallás kitöltését érinti.

Elöljáróban elmondható, hogy a bevallás szerkezeti felépítése a „jól megszokott” logikát követi, viszont megjelent két teljesen új bevallási lap is: ezek az újonnan bevezetett transzferár-adatszolgáltatáshoz kapcsolódnak (lásd bővebben az 5. pontban). Emellett főként az adóalap-korrekciók, illetve az adókedvezmények kapcsán találhatunk módosításokat, amelyek egy-egy adott bevallási lapot vagy sort érintenek. A ’29 jelű bevallásban szereplő további két adónem, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója tekintetében pedig az adóalanyi kör bővülése a legnagyobb horderejű változás.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.