Nómenklatúra

🔒Változások a 2023. évi Kombinált Nómenklatúrában

Az év eleje szinte mindenki számára elhozza a múlt esztendővel való számvetés és ezzel együtt a következő évre, évekre való felkészülés igényét. A mi szakmánkban az örökbecsű amerikai mondást egy kiegészítéssel tartom igaznak és elfogadhatónak: az életben nem csak két dolog biztos (a halál és az adók), hanem három. A harmadik nem más, mint a változás. A vámtarifa minden évben változik. A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) I. számú melléklete tartalmazza a mindenkori hatályos Kombinált Nómenklatúrát (a továbbiakban: KN), amely a jogalkalmazás napi gyakorlatában nem csupán a vámeljárások alá vont áruk besorolására szolgál. Számos tagállami belső szabályozás (adók, díjak, jövedékek) tárgyi hatályának értelmezését is adja, ugyanakkor statisztikai adatgyűjtési célokat szolgáló azonosítási rendszer is. Az Európai Unió statisztikai áruvonatkozású adatgyűjtése is ezen alapszik. Ezek a statisztikai adatok fontos alapját képezik számos gazdasági kimutatásnak. Emiatt a statisztikai „láb” fontosságát sem szabad elvitatni, ámbár erről sokan gyakran hajlamosak megfeledkezni.

A KN felülvizsgálati ciklusa éves (lásd a Rendelet 12. cikkét), ellentétben a KN alapját képező Harmonizált Rendszerrel (a továbbiakban: HR), melynek felülvizsgálati ciklusa jóval hosszabb, öt év. 2022-ben a hetedik felülvizsgálati ciklus eredményeként a Vámigazgatások Világszervezete Harmonizált Rendszer Bizottsága kiadta a 2022–2026 között érvényes HR-t, mely komoly módosításokat tartalmazott az előző ciklushoz képest. Mivel ez egyúttal alapja a KN-nek is, a KN is nagyívű változáson ment át. Az idei évben bevezetett módosítások az EU statisztikai céljait, illetve egyes esetekben a tagállamok, valamint a szakmai szövetségek céljait tükrözik. Megjelennek ugyanakkor olyan változások is, melyeket a „való élet” diktál. Ennek megfelelően – számban ugyan nem mérhető a tavalyihoz –, de 2023-ban is megjelent számos új KN-kód, melyekről részletesen a következőkben lesz szó.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.