Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A meghatározott cselekmény végrehajtásában közreműködő szervezet kijelölésének jogszerűsége nem vitatható arra hivatkozva, hogy a végrehajtás magas költségének ismeretében a bontásra kötelezett maga teljesítene.

[Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 122. § (1) bekezdése és (6) bekezdésének b) pontja, 123. § (1)–(2) és (6) bekezdései, valamint 124. § (1)–(3) bekezdései; Magyarország Alaptörvénye XXIV. cikkének (1) bekezdése és XXVIII. cikkének (7) bekezdése]

Az alapul szolgáló tényállás szerint az illetékes városi önkormányzat határozatával egyetemlegesen kötelezte a magánszemély tulajdonosokat – köztük a felperest – egy élet- és balesetveszélyes lakóépület lebontására. A tulajdonosok önként nem teljesítették az előírt kötelezettségüket, ezért az önkormányzat a 2018. december 17-én véglegessé vált határozatával elrendelte a bontásra kötelező határozat végrehajtását azzal, hogy a tulajdonosok számára 2019. január 16-át jelölte meg teljesítési határidőként. A tulajdonosok részéről ismét elmaradt az önkéntes teljesítés, ezért az önkormányzat, mint behajtást kérő hatóság, 2019. március 27-én az épület lebontásának halasztást nem tűrő végrehajtása érdekében megkereste az illetékes elsőfokú adóhatóságot. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 122. § (1) bekezdésének első mondata ugyanis azt írja elő, hogy amennyiben az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntés meghatározott cselekmény elvégzésére irányul, és azt az adós önként nem teljesítette, a behajtást kérő hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot. Az Avt. 122. § (6) bekezdésének b) pontja szerint, ha a meghatározott cselekmény végrehajtása nem tűr halasztást, az állami adó- és vámhatóság az adós költségére és veszélyére elvégzi azt. Az Avt. – releváns időszakban hatályos – 123. § (1)–(2) és (6) bekezdései rögzítik továbbá, hogy amennyiben a végrehajtáshoz olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz szükséges, amellyel a végrehajtást foganatosító adóhatóság nem rendelkezik, és a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, az állami adó- és vámhatóság a közreműködő szervezetek névjegyzékében szereplő, a végrehajtandó meghatározott cselekményhez a szükséges szakértelemmel rendelkező szervezetek közül véletlenszerű kiválasztással három közreműködő szervezetet jelöl ki ajánlattételre. Az ajánlattételek alapján végzéssel azt az ajánlatot adó szervezetet jelöli ki, amelyik ajánlata alapján a meghatározott cselekmény végrehajtása az adós számára a legkisebb költség felszámításával jár. A végzésnek tartalmaznia kell a kijelölt szervezetet és a közreműködés várható díját is.[1] Az Avt. 124. § (1)–(3) bekezdései értelmében a halasztást nem tűrő cselekmény elvégzéséről a végrehajtást foganatosító adóhatóság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet megküld a behajtást kérő hatóság részére, egyúttal tájékoztatja az eljárás megszüntetéséről. A közreműködő szervezet által kiállított számla és az eljárásról felvett jegyzőkönyv alapján az állami adó- és vámhatóság intézkedik a kifizetés iránt. A kifizetett díj ki nem egyenlített végrehajtási költségnek minősül, amelyet az állami adó- és vámhatóság végzésben állapít meg és – önkéntes teljesítés hiányában a pénzfizetési kötelezettségekre vonatkozó szabályok szerint érvényesít. A végzés a végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.