Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A közösségi és a belföldi termékértékesítések közötti alapvető eltérés, hogy míg a belföldi ügylethez kapcsolódóan azt kell vizsgálni, hogy az adózó tudta, vagy tudhatta-e, hogy adókijátszásra irányuló ügyletben vesz részt, addig a Közösségen belüli értékesítés esetén az adókijátszásban való aktív magatartás hiánya esetén is fennállhat az adózói felelősség. A Közösségen belüli termékértékesítés adómentessége ugyanis megtagadható akkor, ha az érintett adózó nem tett meg minden tőle telhető észszerű intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az adókijátszásban való részvételt, és így a bizonyítási teher a termékek értékesítőire hárul.

[Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 89. § (1) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art.) 99. § (2) bekezdése]

Az adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló, kiutalás előtti ellenőrzést végzett a felperesnél 2011. szeptember hónapra vonatkozóan, általános forgalmi adó adónemben.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.