Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az észrevételezési határidő jogvesztő és a fellebbezésben, valamint az annak alapján indult eljárásban – semmisségi okon kívül – nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő letelte előtt tudomása volt, abban az esetben, ha a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, vagy a tényre nem hivatkozott.

[Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 97. § (2) bekezdése, 99. § (1) és (2) bekezdései, valamint 124. § (3) bekezdése]

Az irányadó tényállás szerint a 2003-ban alapított felperesi gazdasági társaság bejelentett fő tevékenysége egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem volt. Az illetékes elsőfokú adóhatóság a felperesnél jogkövetési vizsgálatot folytatott le a 2015–2017-es évekre vonatkozóan, melynek során a felperes előadta, hogy nem tud az adóhatóság rendelkezésére bocsátani iratokat, mivel az illetékes bűnügyi igazgatóság a teljes iratanyagát lefoglalta. Állításának igazolására átadta az erről szóló foglalási jegyzőkönyveket.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.