Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2023. május 1 – május 31.)

165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 67. szám)

166/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 67. szám)

1182/2023. (V. 8.) Korm. határozat

A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

(Magyar Közlöny 2023. évi 67. szám)

44/2023. (V. 9.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

(Magyar Közlöny 2023. évi 68. szám)

2023. évi IX. törvény

Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről

(Magyar Közlöny 2023. évi 69. szám)

2023. évi XIV. törvény

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyve, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről

(Magyar Közlöny 2023. évi 70. szám)

2023. évi XVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 70. szám)

2023. évi XIX. törvény

Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 70. szám)

2023. évi XXI. törvény

Egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 70. szám)

169/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

A lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 71. szám)

177/2023. (V. 12.) Korm. rendelet

Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 71. szám)

2023. évi XXIII. törvény

A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről
(Magyar Közlöny 2023. évi 72. szám)

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 72. szám)

10/2023. (V. 15.) SZTFH rendelet

Az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 72. szám)

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 72. szám)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2023. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 25. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

186/2023. (V. 19.) Korm. rendelet

A felszámolási eljárás során a hitelezői gyűlés, a beszámítás, a jogutódlás és a telekalakítás veszélyhelyzeti szabályairól

(Magyar Közlöny 2023. évi 75. szám)

187/2023. (V. 19.) Korm. rendelet

A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 75. szám)

188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól

(Magyar Közlöny 2023. évi 76. szám)

191/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 76. szám)

195/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek, továbbá a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 76. szám)

2023. évi XXV. törvény

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
(Magyar Közlöny 2023. évi 78. szám)

205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 79. szám)

206/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 79. szám)

16/2023. (V. 31.) KKM közlemény

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2022. évi XV. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

(Hivatalos Értesítő 2023. évi 27. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.