ÁFA

🔒Az általános forgalmi adó évközi változásai

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2023-as évközi, az általános forgalmi adózást érintő módosításainak célja egyrészt, hogy lehetővé tegyék a gazdasági élet egyes területein felmerülő gyakorlati kérdések minél egyszerűbb áfakezelését, másrészt a jogharmonizáció, harmadrészt pedig a gazdaság fehérítése. Az első célrendszerbe tartozik többek között a csoportos adóalanyiságból történő kiválás és az állami feladatátszervezés jogutódlásként történő kezelése. Jogharmonizációs célú módosítás keretében lehetővé válik a belföldön nem, de az Európai Unió más tagállamában letelepedett adóalanyok számára, hogy a belföldi ingatlan beszerzését terhelő előzetesen felszámított áfát a különös áfa-visszatéríttetési eljárás keretében kaphassák vissza. A gazdaság további fehérítése érdekében az eNyugta-koncepció részletszabályait miniszteri szintű rendelet fogja tartalmazni, amelyhez azonban a szükséges felhatalmazó rendelkezéseket és az alapdefiníciókat már meghatározták. Jelen cikkben kizárólag az évközi változásokról esik szó, így a 2024. január 1-jével hatályba lépő, a hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatos, kötelező visszaváltási díjas rendszer áfaszabályait, illetve a napilapokra bevezetett új, kedvezményes, 0%-os adókulcs részleteit az őszi adócsomagot is feldolgozó cikkben részletezzük majd. Az évközi változások a Módtv. kihirdetését követő napon lépnek hatályba, ami alól az uniós különös szabályozás kiegészítése jelent kivételt.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.