Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

  1. A Kp. 85. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hivatalbóli vizsgálati kötelezettséget a bíróságnak az ügyben felmerült valamennyi ilyen esetkörbe tartozó kérdés kapcsán teljesítenie kell; a semmisségi okok mellett hivatalból kell vizsgálnia azt is, hogy a hatóság az ügyben nem alkalmazandó eljárási rezsimre alapította-e a döntését.
  2. Az alap- és a módosító határozat egységet képez, ezért a módosított határozatot kell a bírósági eljárás tárgyának tekinteni.

[Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 120. § (1) bekezdése, 132. § (1) bekezdése; a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 85. § (3) bekezdés a) és b) pontja]

A felperesnél az elsőfokú adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le személyi jövedelemadó, százalékos egészségügyi hozzájárulás és általános forgalmi adó adónemek tekintetében a 2010–2011. évekre vonatkozóan. Az ellenőrzés kapcsán 2017-ben meghozott elsőfokú határozatával az adóhatóság a 2011-es év tekintetében a felperes terhére több mint 5 millió forint adóhiánynak minősülő adókülönbözetet és jogkövetkezményént közel 1 millió forint késedelmi pótlékot állapított meg, az adóbírság alkalmazásától azonban eltekintett. E határozatot a másodfokú adóhatóság helybenhagyta.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.