Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2023. június 1 – június 30.)

2023. évi XXVI. törvény

Az igazgatási szünetről

(Magyar Közlöny 2023. évi 80. szám)

2023. évi XXVIII. törvény

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 80. szám)

2023. évi XXXI. törvény

Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 81. szám)

2023. évi XXXII. törvény

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 81. szám)

2023. évi XXXIV. törvény

A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 81. szám)

221/2023. (VI. 2.) Korm. rendelet

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 81. szám)

224/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet

Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 83. szám)

225/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet

Elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására köteles kormányzati szervek kijelöléséről

(Magyar Közlöny 2023. évi 84. szám)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2023. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

(Hivatalos Értesítő 2023. évi 30. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

3/2023. (VI. 16.) PM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 86. szám)

55/2023. (VI. 16.) ME határozat

A Magyarország és a Kongói Demokratikus Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 86. szám)

237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 87. szám)

241/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet

A 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 88. szám)

2023. évi XXXVIII. törvény

A hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 89. szám)

2023. évi XXXIX. törvény

A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról

(Magyar Közlöny 2023. évi 89. szám)

2023. évi XL. törvény

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 89. szám)

2023. évi XLI. törvény

Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 89. szám)

2023. évi XLIII. törvény

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezménynek a Strasbourgban, 2018. október 10. napján kelt módosító Jegyzőkönyve kihirdetéséről

(Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)

2023. évi XLIV. törvény

Egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)

2023. évi XLV. törvény

A körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról

(Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)

2023. évi XLVI. törvény

Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)

245/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)

247/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

A dohánytermékek kiskereskedelmére és a dohánytermékekre vonatkozó egyes feladatokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)

249/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 90. szám)

2/2023. (VI. 23.) NAV utasítás

Az Egységes Iratkezelési Szabályzatról szóló 1/2022. (I. 14.) NAV utasítás módosításáról

(Hivatalos Értesítő 2023. évi 31. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

A Magyar Nemzeti Bank közleménye

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

(Hivatalos Értesítő 2023. évi 31. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet

Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 91. szám)

6/2023. JEH határozat (Jpe.IV.60.052/2022/13. szám)

(Nem tagadható meg az adóalanynak az adószám törlését megelőző időszakra vonatkozó általános forgalmi adó levonáshoz való jogának gyakorlása, ha az adószámát az éves számviteli beszámolója letétbe helyezésének és elektronikus közzétételének elmulasztása miatt törölték, majd e mulasztás pótlását követően azt ismételten megállapították, feltéve, hogy teljesülnek az ezen adólevonáshoz való jog anyagi jogi követelményei)

(Magyar Közlöny 2023. évi 92. szám)

262/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

A helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 93. szám)

265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 93. szám)

6/2023. (VI. 28.) IM rendelet

A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 93. szám)

1253/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

A központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat eltérő alkalmazásáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 93. szám)

276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 95. szám)

280/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

Belügyi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 95. szám)

13/2023. (VI. 30.) SZTFH rendelet

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 97. szám)

21/2023. (VI. 30.) BM rendelet

Az előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeiről és mértékéről, valamint az elrendelő szerv részére történő igazolásáról és a költségek megtérítéséről

(Magyar Közlöny 2023. évi 97. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.