Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Nem róható a vámhatóság terhére a tolmács kirendelésének elmaradása akkor, ha nem állnak fenn az anyanyelv használatának biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettség feltételei, és az ügyfél terhén marad az is, ha ennek következtében nem él a nyilatkozattételi lehetőségével.

[Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 13. § (1)–(3) bekezdései, 84. § (1) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének e) pontja és (12) bekezdése, 90. § (1) és (13) bekezdései; az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (6) bekezdése; az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (1) bekezdésének c) pontja; az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. cikkei]

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.