Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Amennyiben az adásvétel során nem valósult meg a gépjármű tulajdonjogának átruházása, akkor a gépjármű későbbiekben történő visszavásárlásáról kiállított számla tartalmilag hiteltelen, és arra adólevonási jog nem alapítható.

[Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 9. § (1) bekezdése, 120. § a) pontja és 127. § (1) bekezdésének a) pontja; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15. § (3) bekezdése és 165. § (1)-(2) bekezdései; a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése; a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 71. § (1) és (3) bekezdései; 76/A. § (1) és (4) bekezdései]

A perrel érintett tényállás szerint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: közhiteles gépjármű-nyilvántartás) adatai alapján 2009. március 18-tól kezdődően a felperesi gazdasági társaság a tulajdonosa, az X. Kft. pedig az üzembentartója volt egyazon gépjárműnek. A gépjármű törzskönyve a kiállításától fogva a felperes birtokában volt.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.