Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az Air. 128. § (10) bekezdése szerint felügyeleti intézkedés keretében nem hozható olyan döntés, amely az adókötelezettséget az adózó terhére változtatja meg, ilyen esetben a határozat megsemmisítésének és új eljárás elrendelésének van helye. Az adóhatóság által az Air. 128. §-a alapján felügyeleti jogkörben módosított határozat esetén a felügyeleti döntéssel nem érintett, meg nem változtatott rendelkezések nem minősülnek a felügyeleti szerv által megtett közigazgatási cselekménynek.

[Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 74. § (2) bekezdése, 130. § (1) bekezdése; az Air. 128. § (10) bekezdése; a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18. § (1) bekezdése, 25. § (1) és (5) bekezdése, 83. § (5)–(6) bekezdései]

Az elsőfokú adóhatóság a 2013–2017. évekre vonatkozóan személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás adónemekre kiterjedően bevallások utólagos vizsgálatát végezte a felperesnél. Az eljárás megindítására azért került sor, mert a NAV nyomozati szerve arról tájékoztatta az elsőfokú adóhatóságot, hogy a felperes házastársával és társaival szemben büntetőeljárás van folyamatban, amelynek során felmerült, hogy a felperesnél kimutatott vagyongyarapodás nincs arányban a bevallott jövedelmével.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.