Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24 EU irányelv és az azon alapuló Aktv. formakényszert nem tartalmaz, nem szabja meg az okirat kinézetét, alakját, ugyanakkor rögzíti annak tartalmi elemeit, és ha ezek hiánytalanul fellelhetők a dokumentumban, akkor azt végrehajtást engedélyező egységes okiratnak kell tekinteni.

[Az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) 4. § (4) bekezdés 10. pontja, 27. § (1) és (3) bekezdései, 37. § (1) bekezdése; az Európai Unió Tanácsának az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010. március 16-i 2010/24/EU Irányelv (2010/24/EU Irányelv) 12. és 13. cikke; a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi III. törvény (a továbbiakban: Vht.) 4. § (1) bekezdése]

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.