Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

I. Nem zárja ki a vámjogszabályok betartásának elmulasztásához kapcsolódó szankciók alkalmazását az, ha az uniós árutovábbítási eljárás során a vám elé állítási kötelezettség késedelmes teljesítése miatt keletkezett vámtartozás megszűnt és az árut ezt követően szabad forgalomba bocsátották.

II. Vámhiány nemcsak a közölt, hanem a nem közölt vámokból és egyéb közterhekből is keletkezhet.

III. A vámjogszabályok megsértése miatt keletkezett vámtartozáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó esetében nem alkalmazható az önadózás.

[Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (1) bekezdése, 79. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja, 124. cikk (1) bekezdés h) pontja, 125. cikke, 233. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2)–(3) bekezdései; a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. július 28-i (EU) felhatalmazáson alapuló 2015/2446 számú bizottsági rendelet 103. cikk b) pontja; az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 2. § 2. és 6. pontjai, 84. § (1) bekezdés c) pontja és (8) bekezdése; az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 156. § (1) bekezdése]

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.