Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

  1. Az adóhatóság a hatósági átutalási megbízás foganatosításakor nem vizsgálhatja a pénzintézetnél vezetett számlán kimutatott pénz eredetét, az egyéb érdekelt által az adós számlájára tévesen átutalt összeget az adóstól, és nem pedig az adóhatóságtól követelheti a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.
  2. Önmagában az Air. 2–4. §-aiban előírt alapelvi rendelkezések vitatása nem vezethet a hatósági döntés megsemmisítéséhez, ha az adóvégrehajtásra vonatkozó tételes szabályokat betartották.

[Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 1. § (1) és (4) bekezdései, 5. és 6. §-ai; az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 2–4. §-ai; a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi III. törvény (a továbbiakban: Vht.) 7. §-a]

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.