jogi következmények

🔒Az ellenőrzés akadályozásának jogkövetkezményei

Köztudomású tény, hogy egy adóigazgatási eljárás során az adójogszabályok nemcsak az adóhatóságra, hanem az adózókra, illetve az eljárás egyéb résztvevőire is kötelezettségeket rónak.

Az adózók kötelesek az adóhatósággal együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, nyilatkozatot tenni, az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni, az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani [az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.)98. §].

A tapasztalatok szerint sok esetben elhúzódnak az eljárások azért, mert az adózók vagy az eljárás más résztvevői magatartásukkal akadályozzák azok gyors, hatékony lefolytatását.

A törvényi indokolás szerint az „adóigazgatási hatósági szabályozás egyik kulcskérdése, miként tudja az eljárások időszerűségét biztosítani.”

Ennek eszközei az eljárási bírság és az elővezetés.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.