Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A behajtási jogsegély keretében tagállami megkeresés alapján folytatott végrehajtás felfüggesztésének nincs helye, ha a megkereső hatóság a felfüggesztés mellőzését a mellőzés indokainak közlésével együtt kéri.

[Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 4. § (4) bekezdésének 10. pontja, 27. § (1) és (3) bekezdései, valamint 29. § (1)–(3) bekezdései; az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010. március 16-i 2010/24/EU európai tanácsi irányelv 14. cikk (1) és (3)–(4) bekezdései]

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.