Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2022. június 1. – június 30.)

1. 12/2022. (VI. 2.) AB határozat

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 92. szám)

2. 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

Az extraprofit adókról
(Magyar Közlöny 2022. évi 93. szám)

3. 30/2022. (VI. 7.) ME határozat

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 94. szám)

4. 2022. évi VI. törvény

Szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 95. szám)

5. 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet

A 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 95. szám)

6. 209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

Egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 97. szám)

7. 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 99. szám)

8. 219/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 99. szám)

9. 2022. évi VII. törvény

Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 100. szám)

10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2022. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 31. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

11. 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 102. szám)

12. 18/2022. (VI. 21.) BM rendelet

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 102. szám)

13. 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításról
(Magyar Közlöny 2022. évi 103. szám)

14. 231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

A gyógyszerforgalmazást és az utazási költségtérítést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 105. szám)

15. 24/2022. (VI. 28.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 105. szám)

16. 4/2022. (VI. 30.) PM utasítás

A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 36. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

17. MNB közlemény

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 36. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.