Adónaptár

Adónaptár – 2022. október

Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2022. október 5.Adatszolgáltatás 
 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2022. október 10.Bevallás22P91
 Bevallás a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójáról 
 Adatszolgáltatás 
 Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
 Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
 Befizetés 
 Pénzügyi szervezetek különadója (I. részlet) 
2022. október 12.Bevallás 
 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2208
 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről2258
 Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2208INT
 Adatszolgáltatás 
 A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
 Befizetés 
 Kisadózó vállalkozások tételes adója 
 Átalányadó, tételes átalányadó előlege 
 Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése 
 A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék 
 Szociális hozzájárulási adó 
 Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher 
 Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj 
 A munkáltató által levont személyijövedelemadó-előleg 
 A kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg 
 A külföldi személytől levont adó 
 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
 Társadalombiztosítási járulék 
 Munkáltató / kifizető által levont járulék 
 Az új Tbj. 4. § 2. pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék 
 A magánszemély által az új Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 
 A kisadózó vállalkozás által külföldi kifizetőtől szerzett bevétel után fizetendő 40 százalékos mértékű adó 
2022. október 17. (15.)Bevallás 
 Bevallás a bevándorlási különadóról2297
 Befizetés 
 Bevándorlási különadó 
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
 Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
2022. október 17. (16.)Bevallás 
 Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
 Befizetés 
 Általános forgalmi adó befizetése 
2022. október 20.Bevallás 
 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben [IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása] (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)2201
 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben2201
 Havi bevallás a biztosítási adóról2220
 Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2265
 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről22A60
 Bevallás játékadóról2278
 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2291
 Bevallás a 2022. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2023. évi illetékfizetési kötelezettségről2293
 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2251
 Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2022. év22NETA
 Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetésialap-kezelő)22P90
 Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
 Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
 Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről22J03
 Negyedéves / éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól22A215
 Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, osztalék utáni adót kiváltó adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (kisvállalatiadó-előleg bevallása)22KIVA
 Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű-termékdíjátalány 2022. évi negyedéves bevallása22KTBEV
 Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról22TFEJLH
 Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
 Bevallás a kőolajtermék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról KEMEL
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a termékdíjraktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletrőlKTRAKT
 A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
 Befizetés 
 Kisvállalati adó előlege 
 Biztosítási adó 
 Pénzügyi tranzakciós illeték 
 Távközlési adó befizetése 
 Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése) 
 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 
 Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) 
 Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) 
 Játékadó 
 A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége 
 Népegészségügyi termékadó befizetése 
 A forgalmazó és a befektetési alap különadójának harmadik negyedéves összege 
 A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 
 Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedékiadó-befizetése 
 Cégautóadó 
 Innovációs járulékelőleg 
 Rehabilitációs hozzájárulás előlege 
 Kiskereskedelmi adóelőleg 
 Környezetvédelmi termékdíj 2022. III. negyedévi kötelezettsége 
 Energiaellátók jövedelemadója 
 A kőolajtermék-előállító különadója, a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása 
2022. október 25.Befizetés 
 Jövedéki adó előlege 

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.