Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2022. július 1 – július 31.)

1. 2022. évi IX. törvény

A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 107. szám)

2. 17/2022. (VII. 1.) IM rendelet

A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 107. szám)

3. 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

Egyes államháztartási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 111. szám)

4. 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat

A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről
(Magyar Közlöny 2022. évi 112. szám)

5. 249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet

A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 113. szám)

6. 28/2022. (VII. 12.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 114. szám)

7. 5/2022. (VII. 12.) PM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjeinek illetményéről és a tisztjelölti képzési költségek megtérítési kötelezettségéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 114. szám)

8. 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 115. szám)

9. 256/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet

A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 117. szám)

10. 1337/2022. (VII. 15.) Korm. határozat

A Korrupcióellenes Munkacsoportról
(Magyar Közlöny 2022. évi 117. szám)

11. 2022. évi XIII. törvény

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 118. szám)

12. 257/2022. (VII. 18.) Korm. rendelet

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 118. szám)

13. 258/2022. (VII. 20.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 120. szám)

14. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2022. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 40. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

 15. 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

A Kormány ügyrendjéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 122. szám)

16. 1359/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 122. szám)

17. 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

Címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
(Magyar Közlöny 2022. évi 122. szám)

18. 32/2022. (VII. 21.) SZTFH rendelet

A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 122. szám)

19. 2022. évi XIX. törvény

Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 123. szám)

20. 2022. évi XXI. törvény

A honvédelmi adatkezelésekről
(Magyar Közlöny 2022. évi 125. szám)

21. 2022. évi XXII. törvény

A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 125. szám)

22. 29/2022. (VII. 26.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 125. szám)

23. 2022. évi XXIV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 127. szám)

24. 2022. évi XXV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 127. szám)

 25. 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 127. szám)

26. 3/2022. (VII. 29.) NAV utasítás

Az Egységes Iratkezelési Szabályzatról szóló 1/2022. (I. 14.) NAV utasítás módosításáról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 42. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

27. 267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

Az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 128. szám)

28. 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

Az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól
(Magyar Közlöny 2022. évi 128. szám)

29. 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 128. szám)

30. 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 129. szám)

31. 279/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

A Rezsivédelmi Alap növeléséhez szükséges intézkedésekről
(Magyar Közlöny 2022. évi 129. szám)

32. 280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 129. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.