Adónaptár

Adónaptár 2024. augusztus

Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2024. augusztus 5.Adatszolgáltatás 
 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
 
 
2024. augusztus 12. (10.)Adatszolgáltatás 
 Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
 Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
2024. augusztus 12.Bevallás 
 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2408
 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó)2458
 Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2408INT
 Adatszolgáltatás 
 A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
 Befizetés 
 Kisadózó vállalkozók tételes adója 
 Szociális hozzájárulási adó 
 Egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó 
 A munkáltató / kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg 
 A kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg 
 A külföldi személytől levont adó 
 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
 Társadalombiztosítási járulék 
 Munkáltató / kifizető által levont járulék 
 A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított, vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó által fizetendő járulék 
 A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék     
2024. augusztus 15.Bevallás 
 Bevallás a bevándorlási különadóról2497
 Bevallás a jelentős térítésmentes kibocsátóegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjének szén-dioxid-kvóta adójáról24CO2
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
 Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
 Befizetés 
 Bevándorlási különadó 
 Szén-dioxid-kvóta adója (előleg) 
2024. augusztus 16.Bevallás 
 Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
 Befizetés 
 Általános forgalmi adó befizetése 
2024. augusztus 21. (20.)Bevallás 
 Havi bevallás a biztosítási adóról2420
 Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2465
 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről24A60
 Bevallás játékadóról2478
 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2491
 Bevallás a 2024. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2025. évi illetékfizetési kötelezettségről2493
 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2451
 Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2024. év24NETA
 Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
 Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
 Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről24J03
 Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról24TFEJLH
 Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04  
 Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL  
 Adatszolgáltatás 
 A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
 Befizetés 
 Biztosítási adó 
 Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték   
 Távközlési adó befizetése 
 Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) 
 Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése (havi) 
 Társaságiadó-előleg (ha havonként fizet adóelőleget) 
 Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget) 
 Játékadó 
 A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége 
 Népegészségügyi termékadó befizetése 
 A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 
 A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
2024. augusztus 26.(25.)Befizetés 
 Jövedéki adó előlege 
2024. szeptember 2. (augusztus 31.)Adatszolgáltatás 
 Üzemanyag-forgalmazók jelentése (a forgalomba hozott üzemanyagból és más közlekedési célú energiatermékből származó üvegházhatású gázkibocsátásról)NAV_UHG01
Adatszolgáltatás az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatairólKKVHIPA

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.