Adónaptár

Adónaptár – 2022. november

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2022. november hónap adott napjának

  • ESEDÉKESSÉG DÁTUMÁT,
  • a KÖTELEZETTSÉG leírását és a hozzákapcsolódó esetleges
  • NYOMTATVÁNY JELÉT.
Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2022. november 7. (5.)Adatszolgáltatás
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2022. november 10.Adatszolgáltatás
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
2022. november 14. (12.)Bevallás
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2208
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről2258
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2208INT
Adatszolgáltatás
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
Befizetés
Kisadózó vállalkozások tételes adója
Szociális hozzájárulási adó
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher
Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj
A munkáltató által levont személyijövedelemadó-előleg
A kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg
A külföldi személytől levont adó
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Társadalombiztosítási járulék
Munkáltató / kifizető által levont járulék
Az új Tbj. 4. § 2. pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
A magánszemély által az új Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
A kisadózó vállalkozás által külföldi kifizetőtől szerzett bevétel után fizetendő 40 százalékos mértékű adó
2022. november 15.Bevallás
Bevallás a bevándorlási különadóról2297
Befizetés
Bevándorlási különadó
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
2022. november 16.Bevallás
Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
Befizetés
Általános forgalmi adó befizetése
2022. november 21. (20.)Bevallás
Bevallás az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedése elidegenítésekor keletkező adókötelezettségéről2148
Havi bevallás a biztosítási adóról2220
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2265
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről22A60
Bevallás játékadóról2278
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2291
Bevallás a 2022. évi pénzügyi tranzakciós illeték-, valamint a 2023. évi illetékfizetési kötelezettségről2293
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2251
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2022. év22NETA
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről22J03
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról22TFEJLH
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
Bevallás a kőolajtermék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
Adatszolgáltatás
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
Befizetés
Ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége
Ingatlannal rendelkező társaság társaságiadó-fizetési kötelezettsége
Biztosítási adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Távközlési adó befizetése
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése)
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Társaságiadó-előleg (ha havonként fizet adóelőleget)
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)
Játékadó
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége
Népegészségügyi termékadó befizetése
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedékiadó-befizetése
Energiaellátók jövedelemadója
A kőolajtermék-előállító különadója, a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
2022. november 25.Befizetés
Jövedéki adó előlege
2022. november 30.Bevallás
Bevallás a 2022. évi távközlési pótadóról és pótadóelőlegről (előleg)22TAVKOZ
Bevallás a biztosítási adóról, a biztosítási pótadóról (előleg)2220
Bevallás a kiskereskedelmi adóról és adóelőlegről22KISKER
Befizetés
Távközlési pótadó (előleg) 
Biztosítási pótadó (előleg) 
 Kiskereskedelmi pótadó      

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.