Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2022. augusztus 1. – augusztus 31.)

1. 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelete

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 131. szám)

2. 25/2022. (VIII. 4.) BM rendelet

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 131. szám)

3. 5/2022. (VIII. 5.) PM utasítás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 44. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

4. 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

Az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről
(Magyar Közlöny 2022. évi 134. szám)

5. 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

Egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 134. szám)

6. 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

A társasági adó devizában történő megfizetéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 134. szám)

7. 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 134. szám)

8. 65/2022. (VIII. 9.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 134. szám)

9. 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

A Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról
(Magyar Közlöny 2022. évi 135. szám)

10. 311/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 135. szám)

11. 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 136. szám)

12. 317/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 136. szám)

13. 319/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek közbeszerzési ellenőrzéssel kapcsolatos módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 136. szám)

14. 233/2022. (VIII. 23.) KE határozat

Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről
(Magyar Közlöny 2022. évi 138. szám)

15. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2022. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 48. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

16. 31/2022. (VIII.30.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről
(Magyar Közlöny 2022. évi 140. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.