Adónaptár

Adónaptár – 2022. december

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2022. december hónap adott napjának

  • ESEDÉKESSÉG DÁTUMÁT,
  • a KÖTELEZETTSÉG leírását és a hozzákapcsolódó esetleges
  • NYOMTATVÁNY JELÉT.
Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2022. december 5.  Adatszolgáltatás
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2022. december 12. (10.)Adatszolgáltatás
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
Sorszámtartományok elszámolása
BefizetésNAV_J16
Pénzügyi szervezetek (az adót négy részletben megfizetők) 2022. évi különadójának negyedik részlete (negyede a 22P90 jelű bevallás alapján)
2009. december 31-ét követően jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtől eltérő üzleti éves adózó (az adót két részletben megfizetők) különadójának második fele
Társaságiadó-előleg befizetése (’43TAO alapján)
Pénzügyi szervezetek különadója (II. részlet a 22P91 jelű bevallás alapján)
2022. december 12.Bevallás
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2208
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről2258
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2208INT
Adatszolgáltatás
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
Befizetés
Kisadózó vállalkozások tételes adója
A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék
Szociális hozzájárulási adó
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher
Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj
A munkáltató által levont személyijövedelemadó-előleg
A kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg
A külföldi személytől levont adó
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Társadalombiztosítási járulék
Munkáltató / kifizető által levont járulék
Az új Tbj. 4. § 2. pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
A magánszemély által az új Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
A kisadózó vállalkozás által külföldi kifizetőtől szerzett bevétel után fizetendő 40 százalékos mértékű adó
2022. december 15.Bevallás
Bevallás a bevándorlási különadóról2297
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
Befizetés
Bevándorlási különadó
2022. december 16.Bevallás
Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
Befizetés
Általános forgalmi adó befizetése
2022. december 20.Bevallás
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2265
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről22A60
Havi bevallás a biztosítási adóról2220
Bevallás játékadóról2278
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2291
Bevallás a 2022. évi pénzügyi tranzakciós illeték-, valamint a 2023. évi illetékfizetési kötelezettségről2293
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2251
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2022. év22NETA
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről22J03
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű-termékdíjátalány 2022. évi bevallása (egyéni hulladékkezelő 2022. évi termékdíjelőleg-bevallása)22KTBEV
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról22TFEJLH
Bevallás a kőolajtermék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
Adatszolgáltatás
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
Befizetés
Biztosítási adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Távközlési adó befizetése
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése)
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget)
Energiaellátók jövedelemadója
Játékadó
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót) a sávos kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettség előlegének megfizetése (a Gyftv. 42. § (6) bekezdése alapján)
Népegészségügyi termékadó befizetése
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedékiadó-befizetése
Termékdíjelőleg befizetése
Energiaellátók jövedelemadója
A kőolajtermék-előállító különadója, a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
2022. december 27. (25.)Befizetés
Jövedéki adó előlege
2023. január 2. (2022. december 31.)Bevallás
Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről2250
Adatszolgáltatás
Határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatás (Piacképes konstrukciók)KONSTR
Befizetés
 Környezetterhelési díj előlege 

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.