Mérleg

Az egyensúly felé

A 2022-ről szóló összegzés most következő fejezetein dolgoztam, amikor megérkezett a 2020-as magyarországi áfarés végleges adata az Európai Bizottságtól: 5,1 százalék! Vagyis Európában az áfafegyelem szinte leghatározottabb javulása köszön vissza a számokból. Az eredmény jobb a vártnál, ugyanakkor a kérdés megkerülhetetlen: vajon mit mutatnak majd a 2021-es és a 2022-es adatok? A NAV mindenesetre az elmúlt években is hozzátette innovációit, szakértelmét az eredményekhez, amelyek, meggyőződésem szerint magukért beszélnek. Nagy vonalakban: mi történt 2022-ben?

A hazai gazdaság teljesítményét és ezzel együtt az államháztartás adó- és adójellegű bevételeit 2022-ben alapvetően a koronavírus-járvány utáni külső, makrogazdasági egyensúlytalanságok, az orosz–ukrán háború és a gazdaság ellenálló képességét erősíteni hivatott kormányzati intézkedések befolyásolták. Az államháztartás egyensúlya szempontjából meghatározó, NAV által kezelt bevételek meghaladták a 20 ezer milliárd forintot. A többlet, a NAV eredményessége mellett, részben a vártnál magasabb inflációs és belső fogyasztási pályából, részben pedig a 2022-es adóügyi intézkedések nyomán, például az extraprofitadókból is származott.

Sikeres adó-visszatérítés

Az eredmények értékeléséhez érdemes számításba venni azt a tényt is, hogy 2022 elején a NAV végrehajtotta a gyermeket nevelők személyijövedelemadó-visszatérítését. A határidőben teljesített 611,3 milliárd forint adó-visszatérítési előleg kiutalása mellett a személyijövedelemadó-bevallások alapján további 64,9 milliárd forint adó-visszatérítés jutott el a szülőkhöz. Ehhez a több mint 5 és fél millió adóbevallási tervezetet a megszokottnál korábban készítette el a hivatal. Mintegy 4 millió adózónak gyakorlatilag nem volt dolga az szja-bevallással, a tervezetből egy az egyben bevallás lett.

Középpontban a komfortos ügyintézés

Az elmúlt év munkaprogramját nagyban meghatározta a NAV középtávú stratégiai célja, amelynek középpontjában a minél teljesebb körű, élethelyzet-alapú, személyre szabott, online ügyintézés lehetőségének kialakítása, az adatvagyon hasznosítása, a rendelkezésre álló platformok szolgáltatási színvonalának javítása, a komplex ügyfélminősítés, illetve a jogkövetési modell létrehozása és az ennek megfelelő hatósági válaszok megalapozása áll. A digitalizációs feladatokban megjelent az IT-paradigmaváltás, amelynek homlokterébe került az ügyfelek komfortos ügyintézése. Az egyszerűség, az átláthatóság, illetve az, hogy ügyfeleink gyorsan, kényelmesen adózzanak, fontos generátora az adómorál erősödésének, és közvetve a gazdaság fehéredésének is. Mindezt olyan fejlesztések, projektek alapozzák meg, mint például az adózói életút nyomon követése, az Ügyfélportál, az új nav.gov.hu, a NAV-Mobil, az eÁFA, az eFIP és az ONYA.

Optimális elektronikus felületek

De mit is értünk komfortos ügyintézés alatt? A definiáláshoz kénytelenek vagyunk a körülöttünk lévő és a legtöbb állampolgár szokásai közé beépült virtuális piacok, közösségi felületek működési mechanizmusát alapul venni, hiszen ezek használata napi rutinná vált sokak életében, vagyis ebben a közegben komfortosan mozognak. Az idő dönti el, hogy sikerül-e a NAV óriási gépezetének ráfordulnia erre a szisztémára, mindenesetre az online ügyintézésben már rövid távon is felmutathatunk pozitív fogadtatású rendszereket. Megszületett a NAV Ügyfélportál, ami lényegesen leegyszerűsítette például az adózók egyéni befizetéseinek, tartozásainak aktuális mérlegét mutató adószámla lekérdezését, sőt, a KAÜ-azonosításos bejelentkezés után a kezdőképernyőn mindenkinél megjelennek az általa gyakran lekérdezett, aktualizált adatok. A portál azt is tudja, hogy az azonosított ügyfél milyen minőségében kommunikál a hivatallal. Az egyéni vállalkozónak például olyan ügykategória is láthatóvá válik, ami egy magánszemélynek nem, hiszen neki nincs dolga az adott vállalkozói adóüggyel. Az már csak természetes, hogy az Ügyfélportál bármely operációs rendszerrel, bármely böngészővel elérhető, akadálymentes, kezdőoldala testre szabható és reszponzív, vagyis mobil eszközön is kezelhető, okostelefonon is teljes értékű szolgáltatást nyújt.

Visszatérve a szolgáltatások komfortjára, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a hivatalból eldöntsük, kinek mi a kényelmes és könnyen használható, ezért a fejlesztés tervezésekor, majd elkészültekor is megszólítunk különböző élethelyzetű ügyfeleket, hogy próbálják ki az adott szolgáltatást és mutassák meg, hol akadnak el, mit nem értenek a folyamatban. A rendszereket az ilyen visszajelzések alapján finomítjuk, tovább fejlesztjük, alakítjuk. Az év elejére elkészült NAV-honlapot is nagyon komoly tesztelésnek vetettük alá. Azzal, hogy az ügyfelek igényei domináltak, a magánszemélyek és a szakmájuk kapcsán érdeklődők számára is új megoldásokat kínálhattunk. Bár a honlaphoz korábban is tartozott NAV-Mobil, az applikáció ráncfelvarrása nem tűrt halasztást.

Mondhatom, korszakalkotó az az új funkció, ami mobilapplikáción keresztüli adófizetést tesz lehetővé. Kialakítottuk ugyanis a gépjárműadó fizetési funkcióját, aminek nyomán 39 ezren bankkártyájukkal, mobiltelefonjukon fizették be az adót. Ugyancsak a NAV-Mobil applikáció újdonsága, hogy szeptember óta bárki megnézheti, hogy munkáltatója milyen adatokat küld a NAV-nak a foglalkoztatásával kapcsolatban. Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás egy korábbi fejlesztés, amely folyamatosan új ügyintézési lehetőségekkel bővül, 2022-ben majdnem 2 millióan használták ki ezeket.

Biztos vagyok abban, hogy a NAV-nak minél hamarabb képessé kell válnia arra, hogy felületein valamennyi adóügy elektronikusan intézhető legyen, önkiszolgáló szolgáltatások segítségével. Az eNAV – ami ezt valósítja meg a jövőben – nem azt jelenti, hogy egyetlen felületnek kell képesnek lennie minden ügyben a kiszolgálásra, hanem azt, hogy olyan, akár dinamikusan alakítható, de kevés elemből álló „felület-ökoszisztéma” szülessen, amely ügyfélkörökre, ügycsoportokra célzottan biztosítja a leghatékonyabb ügyintézést.

Ebben a lendületben nem veszhet el az a képesség sem, ami a tanácsadói szféra és a cégvilág igényeit megkülönbözteti a magánszemélyek elvárásaitól. A gép-gép kapcsolatra épülő megoldások, a digitális ügyvitelt támogató szolgáltatások fejlesztésén is munkálkodnak szakembereink.

Adathasznosítási kutatások

Az adózási adatokon alapuló szolgáltatások mellett komoly munkát fektettünk azokba a kutatásokba, amelyek nyomán precízen szegmentálhatók az adózók, és a létrehozott adózói csoportokból mélytanulási módszerek bevetésével kiszűrhetők azok, akik deviáns jeleket mutatnak. Erre építhetők azok, az adózók bevonásával végzendő vizsgálatok, amelyek választ adnak az eltérések okaira. Az okok között lehetnek törvénybe nem ütköző és törvénytelen tényezők is. A cél ezek elválasztása, illetve az adózók esetleges hibáival, netán adóelkerülési vétségeivel arányos hatósági reakció megválasztása. Ez a reakció a támogatóeljárástól a bűntetőeljárásig, széles skálán mozog.

A NAV berkein belül létrehozott Mesterséges Intelligencia Munkacsoport (MIMCS) lényegében ebben kapott meghatározó szerepet. Munkatervében idén két fő irány alakult ki, az adatmenedzsment és az adattudományi elemzések. Utóbbiban hat meghatározó feladatcsoport rajzolódott ki: az adóelkerülési kockázatok, az entitások hálózatainak keresése, az adózói életútprofilok kialakítása, az adatelemzést előkészítő feladatok, a NAV IT- adatrendszereinek kapcsolati optimalizálása és az egyedi projektek csoportja.

Érthető és elérhető tájékoztatás

Az online felületek egyszerűsége és egyértelműsége is erősíti a közérthetőséget, ami a NAV stratégai céljainak egy másik fontos eleme. Természetes igény ugyanis, hogy a több százezres, akár milliós ügyfélkört érintő szabályok közlése ne a hivatal szempontjából fontos információkban merüljön ki, hanem sokkal inkább arra szorítkozzunk, hogy megmutassuk, akár lépésről lépésre, hogy mikor mit kell tenniük az adózóknak. Persze a jogszabályi háttér megvilágítására is szükség van, de nem lehet ez az elsődleges információ. A tájékoztatás könnyebb elérését célozta az új Contact Center létrehozása is, amely július óta egységes, telefonos ügyfélkapcsolati szolgáltatást nyújt.

Saját szervezetünk fejlesztése sem maradhat el

Annak a szervezetnek, amely célul tűzi ki az eljárások, a szolgáltatások és az adathasznosítás modernizálását, a saját folyamatait, munkaszervezését, vezetői stratégiáját is újra kell gondolnia, és a problémás területeket meg kell újítania. A NAV-törvény módosításának nyomán azon dolgozunk, hogy egyensúlyra törekvő szervezetünk irányításában olyan működési rendre álljunk rá, amelynek segítségével képesek vagyunk alkalmazkodni a hazai és nemzetközi trendekhez, és amellyel eleget tehetünk a kormányzati elvárásoknak, a jogszabályi környezet változásainak és az ügyfelek igényeinek. Ehhez átláthatóbb szervezeti keretet kell felépíteni, aminek első lépéseként megvalósult az irányítási vonalak egyszerűsítése, a szakmai felső vezetés beillesztése a NAV szervezetébe, és a felső vezetői szintek számának csökkentése.

Az egyensúly megteremtésében 2022 tanulságos év volt. A váratlan helyzetek és nehézségek gyakran tették próbára kapacitásunkat, érzésem szerint a feladattorlódás a legtöbb szakterületen kollégáim lelki állóképességének határait feszegette, de helytállásunkban nem volt kivetni való. Az, hogy a nehezített pályán is sikerrel mentünk végig, reményeim szerint erőt ad a 2023-as kihívások magabiztos teljesítésére. Vezetőtársaimmal ebben igyekszem támogatni a NAV komoly teherbírással és elhivatottsággal dolgozó munkatársait.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.