Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2022. november 1 – november 30.)

1. 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat

Egyes belügyi tárgyú kormányhatározatok kormányzati struktúraváltással összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről380/2022. (X. 5.) Korm. rendelet
(Magyar Közlöny 2022. évi 178. szám)

2. 26/2022. (XI. 3.) AB határozat

A Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú, valamint a Miskolci Törvényszék 101.K.700/835/2020/23. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (Az adóhatóság – az Adóig. vhr. 87. § (1) bekezdésére hivatkozással a bűncselekménnyel gyanúsított házastársánál vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezett, melynek eredményeként adóhiányt állapított meg)
(Magyar Közlöny 2022. évi 179. szám)

3. 2022. évi XXXVI. törvény

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 180. szám)

4. 2022. évi XXXVII. törvény

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 180. szám)

5. 2022. évi XXXVIII. törvény

Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 180. szám)

6. 2022. évi XXXIX. törvény

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 180. szám)

7. 440/2022. (XI. 4.) Korm. rendelet

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 180. szám)

8. 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

Az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 181. szám)

9. 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 181. szám)

10. 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 181. szám)

11. 447/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól
(Magyar Közlöny 2022. évi 183. szám)

12. 452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 183. szám)

13. 455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

A polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási tervről
(Magyar Közlöny 2022. évi 183. szám)

14. 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 183. szám)

15. 459/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 183. szám)

16. 2022. évi XL. törvény

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 186. szám)

17. 2022. évi XLI. törvény

A kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 186. szám)

18. 463/2022. (XI. 15.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 187. szám)

19. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2022. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 66. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

20. 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 190. szám)

21. 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

A turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről
(Magyar Közlöny 2022. évi 190. szám)

22. 2022. évi XLII. törvény

Szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről
(Magyar Közlöny 2022. évi 192. szám)

23. 2022. évi XLIII. törvény

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 192. szám)

24. 2022. évi XLIV. törvény

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 192. szám)

25. 2022. évi XLV. törvény

Egyes adótörvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 192. szám)

26. 32/2022. (XI. 25.) KKM közlemény

A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2022. évi XXXIII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről
(Hivatalos Értesítő 2022. évi 67. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

27. 479/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 195. szám)

28. 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 195. szám)

29. 2022. évi XLVIII. törvény

A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 197. szám)

30. 2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról*
(Magyar Közlöny 2022. évi 197. szám)

31. 2022. évi LI. törvény

Az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 197. szám)

32. 16/2022. (XI. 30.) MK rendelet

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2022. évi 197. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.