gépjármű adómentesség

🔒Adómentességek a gépjárműadóban

I. Bevezetés

A belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos feladatellátás az önkormányzati adóhatóságoktól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hatáskörébe került 2021. január 1-jétől, miután az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény beiktatta a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 9. § (1) bekezdését, mely rögzíti, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A jogszabálymódosítás alapvető szerkezeti változást is eredményezett az adózási rendszerben, hiszen a gépjárműadó helyi adóból központi adónemmé vált.

Az adónem adóalanyi köre igen széles, hiszen főszabály szerint adóalany az a személy, aki/ amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. A járműnyilvántartásban hozzávetőlegesen több mint 3 millió adóalany szerepel, túlnyomó többségében természetes személyek. Erre tekintettel nem túlzás azt állítani, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos szabályok közérdeklődésre számot tartó, a sajtófigyelem középpontjában álló kérdések.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.