Adónaptár

Adónaptár 2023. április

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023. április hónap adott napjának

  • ESEDÉKESSÉG DÁTUMÁT,
  • a KÖTELEZETTSÉG leírását és a hozzákapcsolódó esetleges
  • NYOMTATVÁNY JELÉT.
Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2023. április 5.Adatszolgáltatás
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2023. április 11. (10.)Adatszolgáltatás
Az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy termőföld haszonbérbeadásából származó jövedelméről (ez az adatszolgáltatási határidő az önkormányzati adóhatósághoz a kifizető által benyújtott bevallásból származó adatokra vonatkozik)K105
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
2023. április 12.Bevallás
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2308
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó, az átalányadózást választó egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő is)2358
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2308INT
Adatszolgáltatás
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
Befizetés
Kisadózó vállalkozók tételes adója
Átalányadó, tételes átalányadó előlege
Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése
Szociális hozzájárulási adó
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher
Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj
A munkáltató / kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg
A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék
A külföldi személytől levont adó
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Társadalombiztosítási járulék
Munkáltató / kifizető által levont járulék
A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (mind a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó, mind az átalányadózást választó egyéni vállalkozó)
A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
Bevallás
2023. április 17. (15.)Bevallás a bevándorlási különadóról2397
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
Befizetés
Bevándorlási különadó
2023. április 17. (16.)Bevallás
Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
Befizetés
Általános forgalmi adó befizetése
2023. április 20.Bevallás
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben [IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása] (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)2301
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben2301
Havi bevallás a biztosítási adóról2320
Bevallás a 2023. évben kötelezetté váló adózók innovációsjárulék-előlegéről2349
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2365
Bevallás játékadóról2378
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről23A60
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2391
Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről2393
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2351
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2023. év23NETA
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetésialap-kezelő)23P90
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről23J03
Negyedéves / éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól23A215
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (kisvállalatiadó-előleg bevallása)23KIVA
Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű-termékdíjátalány 2022. évi bevallása (egyéni hulladékkezelők 2022. évi környezetvédelmi termékdíjának bevallása)22KTBEV
Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű termékdíjátalány 2023. évi bevallása23KTBEV
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásszolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a termékdíjraktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletrőlKTRAKT
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
Befizetés
Kisvállalati adó előlege
Biztosítási adó
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték
Távközlési adó befizetése
Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése)
Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
Játékadó
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége
Népegészségügyi termékadó befizetése
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának első negyedéves összege
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adójának befizetése
Cégautóadó
Innovációs járulék előlege
Rehabilitációs hozzájárulás előlege
Környezetvédelmi termékdíj 2023. első negyedévi fizetési kötelezettsége
Mezőgazdasági termelő 2021. évi környezetvédelmi termékdíjátalány-fizetési kötelezettsége
Egyéni hulladékkezelők környezetvédelmi termékdíjának 2022. évi befizetése
A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásszolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
2023. április 25.  Befizetés
Jövedéki adó előlege
2023. május 2. (április 30.)Bevallás
A külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a személyijövedelemadó-bevallás benyújtása alóli mentesítéséhez a 2022. adóévre22NYK

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.