ellenőrzés DAC6

🔒Károsodott-e a magyar állami adóbevétel a jelentett DAC6-ügyletek eredményeként? Ellenőrzési tapasztalatok az egyes ismertetőjegyek tükrében és a várható folytatás

Az adóelkerülési kockázatok felmerülése miatt az Európai Unió adóhatóságai, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) is kiemelten kezeli a DAC6 irányelvben megállapított adatszolgáltatásokat. 

A Tanács (EU) 2018/822 irányelvét (DAC6) az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) V/F. fejezeteként ültették át a magyar jogrendbe, amely adatszolgáltatási kötelezettséget[1] ír elő a határokon átnyúló konstrukciókra. Az adatszolgáltatás célja, hogy az EU adóhatóságai a belföldi adatszolgáltatáson, illetve a nemzetközi információcserén keresztül információkhoz jussanak a potenciálisan az agresszív adótervezés körébe tartozó ügyletekről. A Bizottság 2012. december 6-i, 2012/772/EU számú, az agresszív adótervezésről szóló ajánlása (a továbbiakban: Ajánlás) is rámutatott már arra, hogy az adótervezési struktúrák egyre kifinomultabbá váltak, és azok segítségével az adóköteles nyereség eredményesen helyezhető át kedvezőbb adórendszerrel rendelkező joghatóságokba. Az adótervezési struktúrák fő jellemzője, hogy az adófizetési kötelezettséget a jogszabály céljával ellentétes módon csökkentik. Ezt követően a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló (ATAD) irányelv (EU Tanács, 2016. július 12-i 2016/1164) már azt mondta ki, hogy biztosítani kell az adóknak a nyereség és az érték keletkezése helyén történő megfizetését. Ezen irányelv alapján a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. számú törvénybe (a továbbiakban: Tao. tv.) 2019., illetve 2020. január 1-jével hatályosan kerültek be az alábbiak: a kamatok levonhatóságának korlátozása, a tőkekivonás megadóztatása, a visszaélés elleni általános szabály, az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályok és a hibrid struktúrák kezelésére vonatkozó rendelkezések.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.