tartozás megfizetés

🔒Helytállási kötelezettség a tartozás megfizetéséért

A köztudatban sokan nem tudják vagy megfeledkeznek arról, hogy az általánostól eltérően, az adózón kívül egyéb személyek is kötelezhetők az adó megfizetésére. Őket hívjuk mögöttes kötelezetteknek. Ennek a jogintézménynek – különösen a végrehajtási eljárást érintő alakzatainak – a bemutatásával foglalkozom a továbbiakban. Cikkem egyfajta iránymutatásul szolgál többek között a vállalkozások tagjainak (részvényeseinek), vezető tisztségviselőinek, (jogi) képviselőinek, valamint a társadalom azon civil szegmensének, amely részt vesz a NAV árverésein.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályozza az adófizetési kötelezettség alanyát, vagyis az adót az esedékességkor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez, a levont adót, adóelőleget annak kell megfizetnie, aki levonta, a beszedett adót pedig az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg.[1] Előfordul azonban, hogy az adózó az esedékes adót nem fizeti meg, és azt tőle nem is lehet behajtani. Ebben az esetben beszélhetünk a mögöttes felelősségről. A következőkben ennek a jogintézménynek, különösen a végrehajtási eljárás során alkalmazható alakzatainak az ismertetésével foglalkozom.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.