SZJA

Szja-gyorsjelentés

A személyi jövedelemadózás rendszere az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, egyszerűbbé téve a magánszemélyek bevallási kötelezettségének teljesítését. 2017-ben vezették be az adóbevallási tervezetet, amellyel a bevallás elkészítésére fordított idő jelentősen csökkent, mivel a legtöbb magánszemély adóbevallási kötelezettsége adózói interakció nélkül is teljesül.

Idén a 2022. évi szja-bevallások tekintetében az adóhatósági közreműködéssel készíthető adóbevallás mellett továbbra is lehetőségük volt az adózóknak önálló bevallás benyújtására a telepítést nem igénylő WebNYK kitöltő felületen, az Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével vagy nyomdai nyomtatványon.

1. Az adóbevallási tervezet

A NAV a rendelkezésére álló adatok alapján a 2023-ban is minden magánszemély számára készített adóbevallási tervezetet. Ha az adózó, összehasonlítva a kiajánlott adatokat a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásaival, illetve az esetleges kedvezmények érvényesítéséhez szükséges bizonylatokkal, nem értett egyet az adóbevallási tervezettel, módosíthatta. Erre a legegyszerűbb lehetőséget a webes felület kínálta, amely különböző segédprogramok letöltése nélkül is könnyen elérhető.

Azok a magánszemélyek, akik rendelkeznek Ügyfélkapuval, e-személyi igazolvánnyal, illetve telefonos vagy arcképes azonosítóval, az eSZJA portált a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül érhették el.

Az Ügyfélkapuval, illetve más KAÜ-azonosítóval nem rendelkező magánszemélyek részére – ha azok március 15-ig ezt kérték – a NAV postán küldte meg az adóbevallási tervezetet, legkésőbb április 28-ig.

Ha az adózó megtekintette az adóbevallási tervezetben szereplő adatokat és azokkal egyetértett, valamint tervezete nem tartalmazott visszaigényelhető vagy befizetendő adót, nem is volt további teendője, az adóhatóság által kiajánlott adóbevallási tervezet elfogadásával adóbevallási kötelezettsége teljesítettnek minősült. Közel 1,2 millió magánszemély élt ezzel a lehetőséggel, és további 800 ezren voltak, akik elfogadás előtt módosították tervezetüket.

Az idei bevallási időszakban – a korábbi évekkel nagyságrendileg közel megegyezően – 2,8 millió magánszemély döntött úgy, hogy megbízik az adóhatóság által készített tervezetben, azok tekintetében nem mutatott interakciót, és nem készített maga sem bevallást. Mindazonáltal a bevallást benyújtók száma összességében 11%-os növekedést mutat, mely a – katából kikerült – egyéni vállalkozói kör által beadott bevallások emelkedésének tudható be.

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak és a mezőgazdasági őstermelőknek szja-bevallásukat önállóan kellett elkészíteniük és benyújtaniuk, hiszen esetükben a NAV nem rendelkezik teljes körű információval a jövedelemadataikról, azonban a bevallás elkészítéséhez ők is felhasználhatták az adóbevallási tervezet adatait. Ha az adózónak befizetendő adója keletkezett, azt a bevallási határidő végéig meg kellett fizetnie. Visszaigényelhető adó esetén a tervezetet a magánszemélynek ki kellett egészítenie az utalási adataival, és vissza kellett küldenie a NAV-hoz. A NAV a benyújtástól, vagy papíralapú bevallás esetén a NAV-hoz történő beérkezéstől számított 30 napon belül utalta ki a visszaigényelhető adót.

2. A magánszemély maga is elkészíthette bevallását

Ha a magánszemély számára munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás hiánya miatt nem készülhetett adóbevallási tervezet, ugyanakkor a magánszemélynek 2022-ben volt adóköteles jövedelme, akkor a webes felületen a WebNYK program segítségével, az ÁNYK program használatával, vagy papíron kitöltött 22SZJA bevallás benyújtásával is teljesíthette adóbevallási kötelezettségét, attól függően, hogy az adózó (illetve meghatalmazottja) köteles-e a NAV-val elektronikus úton tartani a kapcsolatot.

3. Rendelkezés az adó 1+1 százalékáról

A magánszemély az adója 1+1%-áról az online felületen elérhető „1+1%-os nyilatkozat” kitöltésével, a 22SZJA jelű bevallás 22SZJA-EGYSZA lapján vagy az erre a célra kialakított 22EGYSZA jelű önálló nyomtatványon is rendelkezhetett. A nyilatkozatot akár a bevallás részeként, akár külön, a bevallási határidő végéig kellett az adózónak elektronikusan vagy postán megküldenie a NAV-nak, valamint személyesen is benyújthatta a NAV ügyfélszolgálatain.

4. A bevallás határideje

A szja-bevallás és az 1+1%-os rendelkezőnyilatkozatok benyújtásának eredeti határideje 2023. május 22-e volt, mely 2023. május 24. éjfélre módosult annak érdekében, hogy a határnapon bekövetkezett, a szolgáltatást érintő technikai hiba miatt az ügyfeleket ne érje hátrány. A 2023. május 24-ig – bármely formában – benyújtott szja-bevallásokat és 1+1%-os rendelkezőnyilatkozatokat a NAV határidőben teljesítettnek tekinti.

5. Benyújtási statisztikák

22SZJA jelű bevallást 2023. május 29-éig összesen3 090 882 fő nyújtott be, közülük 2 049 478 fő a webes felületet használta, 657 196 fő az ÁNYK programmal töltötte ki, és küldte be bevallását. Postai úton mindössze 277 800 fő teljesítette bevallási kötelezettségét, a hagyományos nyomtatvány garnitúrát kitöltők száma elenyésző, mindössze 22 855 fő használt még tollat a bevallás elkészítéséhez. Az alábbi táblázat és diagram tartalmazza az szja-bevallások benyújtási módjának alakulását az előző két adóévhez képest.

2023. május 29-ig az eSZJA felületet a tavalyihoz képest 6,6%-kal több, 5 903 630 alkalommal keresték fel. Az adózók tevékenysége az online felületen a következőképpen alakult:

A 22EGYSZA jelű rendelkező nyilatkozatot a bevallási határidő végéig online módon közel 26%-kal több esetben nyújtották be az előző évhez képest.

Online beadott 1+1%-os nyilatkozatok darabszáma 2022. 05. 20-ig1 137 350
Online beadott 1+1%-os nyilatkozatok darabszáma 2023. 05. 24-ig1 431 895

Összességében megállapítható, hogy évről évre egyre több magánszemély választja az online felületet személyijövedelemadó-bevallásának elkészítéséhez, ezzel jelentősen csökkentve mind a saját, mind az adóhatóság adminisztrációs terheit. Az online felület használatával, illetve az adóbevallási tervezet elfogadásával csökkennek a hibalehetőségek is, hiszen az adózók kezét végig a program vezeti a belépéstől az szja-bevallás elfogadásáig, illetve beküldéséig.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.