Adónaptár

Adónaptár 2023. október

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023. október hónap adott napjának

  • ESEDÉKESSÉG DÁTUMÁT,
  • a KÖTELEZETTSÉG leírását és a hozzákapcsolódó esetleges
  • NYOMTATVÁNY JELÉT.
Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2023. október 5.Adatszolgáltatás 
 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2023. október 10.  Bevallás 
 Adatszolgáltatás
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez
PTGOPTA
 Sorszámtartományok elszámolása  

Befizetés
Pénzügyi szervezetek különadója (II. részlet a 23P91 jelű bevallás alapján)
NAV_J16
2023. október 12.Bevallás 
 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2308
 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozóra, az átalányadózó egyéni vállalkozóra és a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan)2358
 Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2308INT
 Adatszolgáltatás 
 A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
 Befizetés 
 Kisadózó vállalkozók tételes adója 
 Átalányadó, tételes átalányadó előlege 
 Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése 
 A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék 
 Szociális hozzájárulási adó 
 Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher 
 Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj 
 A munkáltató által levont személyijövedelemadó-előleg 
A kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg
A külföldi személytől levont adó
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Társadalombiztosítási járulék
Munkáltató / kifizető által levont járulék
A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó és az átalányadózást választó egyéni vállalkozó is)
A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
2023. október 16. (15.)Bevallás 
 Bevallás a bevándorlási különadóról2397
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)

Befizetés
Bevándorlási különadó  
NAV_J43
2023. október 16.Bevallás 
 Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
 Befizetés 
 Általános forgalmi adó befizetése 
2023. október 20.Bevallás 
 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben [IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása] (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)2301
 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben2301
Havi bevallás a biztosítási adóról2320
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2365
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről23A60
 
 
Bevallás játékadóról2378
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2391
Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről2393
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2351
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2023. év23NETA
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetésialap-kezelő)23P90
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről  23J03
Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól23A215
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (kisvállalatiadó-előleg bevallása)23KIVA
Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű-termékdíjátalány 2023. évi negyedéves bevallása23KTBEV
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról23TFEJLH
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról
BEV_J04       KEMEL  
Adatszolgáltatás 
Adatszolgáltatás a termékdíjraktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletrőlKTRAKT
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
Befizetés 
Kisvállalati adó előlege 
Biztosítási adó 
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték 
Távközlési adó befizetése 
Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése) 
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
Játékadó
 A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége 
 Népegészségügyi termékadó befizetése 
 A forgalmazó és a befektetési alap különadójának harmadik negyedéves összege 
 A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 
 Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedékiadó-befizetése 
 Cégautóadó 
 Innovációs járulék előlege 
 Rehabilitációs hozzájárulás előlege 
 Kiskereskedelmi adó előlege
Környezetvédelmi termékdíj 2023. III. negyedévi kötelezettsége
Energiaellátók jövedelemadója
A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
 
2023. október 25.Befizetés 
 Jövedéki adó előlege 

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.