Jogi esetek

🔒Az ismételt ellenőrzést megalapozó új tény, körülmény értelmezése a bírósági gyakorlat tükrében

I. Az ismételt ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok

Az ítélt dolog (res iudicata) mintájára, az adózók autonómiáját védve garanciális szabályként érvényesül az adózás eljárási szabályaiban, hogy az adóhatóság által vizsgált időszakot ismételten ellenőrzés alá vonni nem lehet. Ez a tilalom nem abszolút korlát, ezért az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) tételesen felsorolja azokat az eseteket, amikor az ellenőrzéssel lezárt időszak újbóli vizsgálatára sor kerülhet.

A hatályos szabályozás lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek mellett az adózó is kezdeményezhesse az ellenőrzés megismétlését. Az Air. 92. § b) pontja alapján az adóellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó, költségvetési támogatás ismételt vizsgálatára kerülhet sor az adózó kérelmére, ha az adózó által feltárt új tény, körülmény tisztázása a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné, feltéve, hogy az új tény, körülmény korábban nem állt és jóhiszemű eljárás esetén nem állhatott az adózó rendelkezésére, illetve arról az adózó nem tudott és jóhiszemű eljárás esetén nem is tudhatott.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.