Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2023. július 1 – július 31.)

8/2023. (VII. 4.) IM rendelet
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 98. szám)

1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat
A közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 98. szám)

1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozata
A Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról
(Magyar Közlöny 2023. évi 98. szám)

290/2023. (VII. 5.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2023. évi. szám)
(Magyar Közlöny 2023. évi 99. szám)

2023. évi LIII. törvény
Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 100. szám)

291/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokkal és informatikai beszerzésekkel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 101. szám)

295/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 101. szám)

1264/2023. (VII. 6.) Korm. határozat
A Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról
(Magyar Közlöny 2023. évi 101. szám)

299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól
(Magyar Közlöny 2023. évi 102. szám)

302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet
A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról
(Magyar Közlöny 2023. évi 103. szám)

303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet
A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 103. szám)

306/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 103. szám)

2023. évi LIV. törvény
A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 104. szám)

2023. évi LV. törvény
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről
(Magyar Közlöny 2023. évi 104. szám)

15/2023. (VII. 13.) GFM rendelet
A 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
(Magyar Közlöny 2023. évi 104. szám)

7/2023. (VII. 14.) PM utasítás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VIII. 5.) PM utasítás módosításáról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 35. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

2023. évi LIX. törvény
A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 105. szám)

2023. évi LX. törvény
A szerencsejáték-szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 105. szám)

309/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 105. szám)

310/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
Informatikai tárgyú, valamint elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 105. szám)

312/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 105. szám)

314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 106. szám)

317/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet
Extraprofit adókról szóló kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 106. szám)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye
A 2023. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 36. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

1291/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2024–2034) és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2024–2025. évekre vonatkozó intézkedési tervéről
(Magyar Közlöny 2023. évi 107. szám)

1296/2023. (VII. 19.) Korm. határozat
A kormányzati szervek és az önkormányzatok energiabeszerzéseinek támogatásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 107. szám)

335/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 108. szám)

11/2023. (VII. 20.) IM rendelet
Cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Magyar Közlöny 2023. évi 108. szám)

16/2023. (VII. 24.) MK rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 109. szám)

4/2023. (VII. 24.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbképzési rendszeréről és a foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségéről
(Magyar Közlöny 2023. évi 109. szám)

15/2023. (VII. 24.) AB határozat
A csődbűncselekmény sértettjéről szóló 6/2018. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
(Magyar Közlöny 2023. évi 109. szám)

338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 110. szám)

339/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 110. szám)

352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, továbbá a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny 2023. évi 111. szám)

354/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 111. szám)

1328/2023. (VII. 27.) Korm. határozat
A fejezetrendi és címrendi kiegészítésről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzatát csoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 111. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.