rehabilitációs hozzájárulás

🔒A rehabilitációs hozzájárulás ellenőrzési tapasztalatai

A rehabilitációs hozzájárulás bevallási és fizetési kötelezettségének teljesítése a hatályos szabályok alapján az adózóknak csak egy részét, a 25 fő feletti alkalmazotti létszámmal rendelkező munkaadókat érinti, emellett a központi költségvetés bevételi oldalára gyakorolt hatása sem kiemelkedő. Ugyanakkor a kötelezettség teljesítésének elmaradása, illetve nem megfelelő módon történő teljesítése az érintett adózóknak nem várt és jelentős kiadási tételt jelenthet, így szükségesnek tartom elsősorban nem a szabályozás, hanem az ellenőrzési és a támogató eljárások tapasztalatai alapján a jellemzően előforduló hiányosságok, mulasztások bemutatását.[1]

A rehabilitációs hozzájárulás általános szabályai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 22–26. paragrafusa szabályozza a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség keletkezésének, mértékének, alapjának, az az alóli mentesülésnek, a fizetésre kötelezettek körének, a bevallás és fizetés teljesítésének szabályait, továbbá meghatározza a megváltozott munkaképességű személyek körét is. Az Mmtv. szabályainak részletes ismertetése nélkül is fontos kiemelni, hogy az a munkaadó, amelynek foglalkoztatotti létszáma meghaladja a 25 főt, köteles megvizsgálni, hogy rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége fennáll-e.

Az Mmtv. alapján a bevallási és fizetési kötelezettség alól a taxatív módon felsorolt szervezetek mentesülnek, valamint általános szabályként szintén nem kell hozzájárulást fizetnie a megváltozott munkaképességű személyt legalább a kötelező foglalkoztatási szinten alkalmazó munkaadónak. A kötelező foglalkoztatási szint a munkaadó által foglalkoztatottak létszámának 5%-a.

Amennyiben a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettség fennáll, annak éves összege a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese és a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám szorzata.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.