Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő – (2023. augusztus 1 – augusztus 31.)

1. 8/2023. (VIII. 1.) IM utasítás
Az állami és közszolgáltatási feladatok felülvizsgálatáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 39. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

2. 365/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról 2023. évi LIII. törvény
(Magyar Közlöny 2023. évi 113. szám)

3. 374/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 114. szám)

4. 1372/2023. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 116. szám)

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye
A 2023. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 42. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

6. 383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 117. szám)

7. 392/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 117. szám)

8. 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Közlekedési közigazgatási bírságokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 117. szám)

9. 397/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 121. szám)

10. 406/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 123. szám)

11. 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
(Magyar Közlöny 2023. évi 123. szám)

12. 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 123. szám)

13. 411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet
Közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 123. szám)

14. 5/2023. (VIII. 30.) PM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 123. szám)

15. 416/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 124. szám)

16. 419/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 124. szám)

17. 420/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról szóló 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 124. szám)

18. 35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 124. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.