Adónaptár

Adónaptár 2024. január

Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2024.
január 5.
Adatszolgáltatás
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2024.
január 10.
Adatszolgáltatás
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
2024.
január 12.
Bevallás
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2308
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről2358
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2308INT
Adatszolgáltatás
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
Befizetés
Kisadózó vállalkozók tételes adója
Szociális hozzájárulási adó
Egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó
A munkáltató/kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg
Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése
A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék
Átalányadó, tételes átalányadó előlege
A külföldi személytől levont adó
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Társadalombiztosítási járulék
Munkáltató / kifizető által levont járulék
A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
2024.
január 15.
Bevallás
Bevallás a bevándorlási különadóról2397
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
Befizetés
Bevándorlási különadó
2024.
január 16.
Bevallás
Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
2024.
január 22. (20.)
Bevallás
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]2301
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben2301
Havi bevallás a biztosítási adóról2320
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2365
Bevallás játékadóról2378
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről23A60
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2391
Bevallás a 2023. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2024. évi illetékfizetési kötelezettségről2393
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (kisvállalatiadó-előleg bevallása)23KIVA
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2351
Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól23A215
Környezetvédelmi termékdíj 2023. évi negyedéves bevallása23KTBEV
Bevallás a termékdíjátalány-fizetésre jogosult csekély mennyiségű kibocsátó kötelezettek részére – 2023. év23KTA
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2023. év23NETA
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről23J03
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről (Benyújtása nem kötelező, mert jogosultság jövedéki adó visszaigénylése esetén.)BEV_J04
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetésialap-kezelő)23P90
Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról23TFEJLH
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a termékdíjraktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletrőlKTRAKT
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (éves adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
Befizetés
Kisvállalati adó előlege
Biztosítási adó
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték
Távközlési adó befizetése
Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése)
Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
Innovációs járulék előlege
Játékadó
Cégautóadó
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége
Népegészségügyi termékadó befizetése (2023. december havi és 2023. IV. negyedéves kötelezettségek)
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának negyedik negyedéves összege
Termékdíjátalány 2023. évi kötelezettsége
Környezetvédelmi termékdíj 2023. IV. negyedévi kötelezettsége
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedékiadó-befizetése
A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése (havi, negyedéves)
2024.
január 25.
Befizetés
Jövedéki adó előlege
2024.
január 31.
Bevallás
Biztosítási pótadó elszámolása2320
Bevallás
Biztosítási pótadó elszámolása
 
 
 
Adatszolgáltatás
Az MRP-szervezet adatszolgáltatása az általa a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegérőlK36
Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére az adóévben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmárólK51
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatásaK59
Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az álláskeresési ellátás – jogosultságot kizáró keresőtevékenység miatti – megszüntetésekorK64
A társas vállalkozás adatszolgáltatása az adóévben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírrólK71
Adatszolgáltatás a magánszemélyek részére az adóévben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékrőlK72
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére az adóévben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokrólK73
Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetésérőlK75
A kifizető adatszolgáltatása az Szja. tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a kifizetett osztalékjövedelemrőlK79
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokrólK83
A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatásaK84
A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) részére az adóévben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmárólK86
A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír-átruházásrólK90
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben az adóévben kifizetett összegrőlK91
A kifizető adatszolgáltatása a csereügyletből származó jövedelemrőlK92
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásrólK950
Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó jövedelemrőlK97
A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmárólK1030
A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére az adóévben kifizetett nyugellátás összegérőlK104
Az MRP- (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása a tagi részesedés bevonása következtében átadott részvényekrőlK108
Adatszolgáltatás az adóévben rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülő természetes személy adatairól és az ellátás folyósításának időszakáról (Csak a MÁK adhatja be!)K109
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély villamos energia értékesítéséből származó adóévi bevételérőlKVILL
Platformüzemeltetők adatszolgáltatása a digitális platformon értékesítő személyekről és bérbeadott ingatlanokrólDPI
Befizetés
Biztosítási pótadó

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.