adólevonás

🔒Az adólevonási jog gyakorlásának feltételei továbbszámlázott szolgáltatás esetén

A jogügyletek egyedisége és a felek által kialakított ügymenet változatossága miatt az eljáró
bíróságok sem bocsátkoznak az adólevonási jog gyakorlásához szükséges feltételek tételes,
taxatív módon történő felsorolásába. Ez a cikk abban kíván segítséget nyújtani az adózóknak,
hogy az adólevonási jog gyakorlása kapcsán a továbbszámlázott szolgáltatások esetében
melyek azok a körülmények, amelyeknek a fennállása az adólevonási jog gyakorlásának
megtagadásához vezethet, figyelembe véve a számlákban foglalt gazdasági események
valódiságának bizonyítása körében az adózók által felhozott tények, információk,
dokumentumok értékelését is. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
előírásai alapján az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonásba helyezésének
együttesen megkívánt tartalmi feltételei közé tartozik egyebek mellett, hogy a számlát valós
adóalany állítsa ki, a számlát az azon feltüntetett adóalany felek között végbement valós
gazdasági eseményről állítsák ki, és a számla minden, az előzőekben hivatkozott törvény által
előírt kötelező adattartalom körébe tartozó adata helytálló legyen. Az a tény, hogy a számlát
az adózó nevére szólóan bocsátották ki, és az adózó rendelkezésére áll, önmagában nem
elégséges a gazdasági esemény tényállásszerű megtörténtének és ezáltal a számla tartalmi
hitelességének igazolására.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.