Jogszabályfigyelő

Jogszabályfigyelő (2023. december 1 – december 31.)

1. 528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

Az Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 172. szám)

2. 529/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 172. szám)

3. 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak és tevékenységének az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásához kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 172. szám)

4. 531/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 173. szám)

5. 534/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet

Az államtudományi képzési terület képzéseiről
(Magyar Közlöny 2023. évi 173. szám)

6. 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet

A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(Magyar Közlöny 2023. évi 174. szám)

7. 539/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 174. szám)

8. 8/2023. (XII. 6.) PM rendelet

A meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól szóló 5/2018. (II. 28.) NGM rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 2023. évi 174. szám)

9. 543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

Veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
(Magyar Közlöny 2023. évi 177. szám)

10. 544/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2024. évi kompenzációjáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 177. szám)

11. 19/2023. (XII. 12.) IM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 177. szám)

12. 2023. évi LXXXV. törvény

Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 178. szám)

13. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

A 2024. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 62. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

14. 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 180. szám)

15. 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 180. szám)

16. 563/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 180. szám)

17. 568/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

Államháztartási tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
(Magyar Közlöny 2023. évi 180. szám)

18. 570/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet

Kiberbiztonsággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 182. szám)

19. 571/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 182. szám)

20. 67/2023. (XII. 19.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről
(Magyar Közlöny 2023. évi 183. szám)

21. 2023. évi LXXXVI. törvény

Egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokról
(Magyar Közlöny 2023. évi 184. szám)

22. 2023. évi LXXXVII. törvény

Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 184. szám)

23. A Magyar Nemzeti Bank közleménye

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 63. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

24. Magyarország Alaptörvényének tizenkettedik módosítása

(Magyar Közlöny 2023. évi 185. szám)

25. 2023. évi LXXXVIII. törvény

A nemzeti szuverenitás védelméről
(Magyar Közlöny 2023. évi 185. szám)

26. 2023. évi XC. törvény

A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról
(Magyar Közlöny 2023. évi 185. szám)

27. 2023. évi XCIV. törvény

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 185. szám)

28. 2023. évi XCVI. törvény

Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 185. szám)

29. 2023. évi XCVII. törvény

Büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 185. szám)

30. 2023. évi XCIX. törvény

Egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 185. szám)

31. 2023. évi C. törvény

A magyar építészetről
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

32. 2023. évi CI. törvény

A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

33. 2023. évi CIII. törvény

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

34. 2023. évi CV. törvény

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

35. 2023. évi CVI. törvény

A sporttal összefüggő törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

36. 2023. évi CIX. törvény

A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

37. 2023. évi CX. törvény

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

38. 2023. évi CXI. törvény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 187. szám)

39. 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes rendelkezésekről
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

40. 600/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

41. 602/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló 2023. évi CV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

42. 603/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény szerinti földterület-juttatás vonatkozásában történő eltérő alkalmazásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

43. 607/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

A mérlegképes könyvelői, az adótanácsadói és az okleveles adószakértői szabályozott szakmák hatósági képzéséről és vizsgáztatásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

44. 611/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével, valamint egyes adózással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

45. 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

A közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

46. 622/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendeletnek és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendeletnek az állami támogatásokra vonatkozó uniós rendelkezések változásához kapcsolódó módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

47. 623/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 188. szám)

48. 2023. évi CXIV. törvény

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

49. 2023. évi CXV. törvény

Egyes hatósági kérdésekről
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

50. 2023. évi CXVI. törvény

Egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

51. 2023. évi CXVII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

52. 2023. évi CXVIII. törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

53. 2023. évi CXIX. törvény

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

54. 2023. évi CXX. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

55. 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet

A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

56. 10/2023. (XII. 23.) PM rendelet

Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

57. 1610/2023. (XII. 23.) Korm. határozat

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 189. szám)

58. 14/2023. (XII. 28.) PM utasítás

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 64. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

59. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének közleménye

A személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásáról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 64. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

60. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének közleménye

A személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség elnevezésének megváltozásáról
(Hivatalos Értesítő 2023. évi 64. szám, a Magyar Közlöny melléklete)

61. 12/2023. (XII. 28.) PM rendelet

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 191. szám)

62. 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
(Magyar Közlöny 2023. évi 192. szám)

63. 639/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 192. szám)

64. 643/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

A kis- és középvállalkozásokkal összefüggő egyes intézkedésekről
(Magyar Közlöny 2023. évi 192. szám)

65. 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről, továbbá egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 192. szám)

66. 654/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 192. szám)

67. 1611/2023. (XII. 28.) Korm. határozat

A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
(Magyar Közlöny 2023. évi 192. szám)

68. 1612/2023. (XII. 28.) Korm. határozat

A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 felülvizsgálatáról és annak keretében megvalósítandó 2024–2025. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről
(Magyar Közlöny 2023. évi 192. szám)

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.