Adónaptár

Adónaptár 2024. április

Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2024.
április 5.
Adatszolgáltatás 
 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
 
 
2024. április 10.Adatszolgáltatás 
 Az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy termőföld haszonbérbeadásából származó jövedelméről (ez az adatszolgáltatási határidő az önkormányzati adóhatósághoz a kifizető által benyújtott bevallásból származó adatokra vonatkozik)K105
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
2024.
április 12.
Bevallás 
 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2408
 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozókra vonatkozóan)2458
 Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2408INT
 Adatszolgáltatás 
 A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
 Befizetés 
 Kisadózó vállalkozók tételes adója 
 Átalányadó, tételes átalányadó előlege 
 Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése 
 Szociális hozzájárulási adó 
Egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó
A munkáltató / kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg
A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék
A külföldi személytől levont adó
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Társadalombiztosítási járulék
Munkáltató / kifizető által levont járulék
A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (mind a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó, mind az átalányadózást választó egyéni vállalkozó)
A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
2024.
április 15.
Bevallás 
 Bevallás a bevándorlási különadóról2497
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
Befizetés
Bevándorlási különadó
2024. április 16.Bevallás 
 Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
 Befizetés 
 Általános forgalmi adó befizetése 
2024.
április 22.
Bevallás 
 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]2401
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben2401
Havi bevallás a biztosítási adóról2420
Bevallás a 2024. évben kötelezetté váló adózók innovációsjárulék-előlegéről2449
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2465
Bevallás játékadóról2478
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről24A60
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2491
Bevallás a 2024. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2025. évi illetékfizetési kötelezettségről2493
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2451
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2024. év24NETA
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetésialap-kezelő)24P90
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J03
Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól24A215
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (kisvállalatiadó-előleg bevallása)24KIVA
A környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű-termékdíjátalány 2024. évi bevallása24KTBEV
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról24TFEJLH
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a termékdíjraktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletrőlKTRAKT
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
Befizetés 
Kisvállalati adó előlege  
Biztosítási adó
 Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték 
 Távközlési adó befizetése 
 Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése) 
 Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) 
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
Játékadó
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége
Népegészségügyi termékadó befizetése
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának első negyedéves összege
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adójának befizetése
Cégautóadó
Innovációs járulék előlege
Rehabilitációs hozzájárulás előlege
Környezetvédelmi termékdíj 2024. első negyedévi fizetési kötelezettsége
Mezőgazdasági termelő 2023. évi környezetvédelmi termékdíjátalány-fizetési kötelezettsége
A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése (havi, negyedéves)
2024.
április 25.
Bevallás 
 Jövedéki adó előlege
2024.
április 30.
Bevallás 
 A külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a személyijövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez a 2023. adóévre23NYK

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.