Adónaptár

Adónaptár 2024. május

Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2024. május 6. (4.)Adatszolgáltatás 
 Az önkormányzati hivatal jegyzőjének adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy termőföld haszonbérbeadásából származó 2022. évi jövedelméről (ez az adatszolgáltatási határidő a kifizetőnek nem minősülő magánszemély által az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott bevallásból származó adatokra vonatkozik)K105
 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2024.
május 10.
Adatszolgáltatás 
 Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
 Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
2024. május 13. (12.)Bevallás 
 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2408
 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozók)2458
 Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2408INT
 Adatszolgáltatás 
 A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
 Befizetés 
 Kisadózó vállalkozók tételes adója 
 Szociális hozzájárulási adó 
 Egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó 
 A munkáltató / kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg 
 A külföldi személytől levont adó
 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 Társadalombiztosítási járulék
 Munkáltató / kifizető által levont járulék
 A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
 A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
2024.
május 15.
Bevallás 
 Bevallás a bevándorlási különadóról2497
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
 Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
 Befizetés 
 Bevándorlási különadó 
2024.
május 16.
Bevallás 
 Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
 Befizetés 
 Általános forgalmi adó befizetése 
2024. május 21. (20.)Bevallás 
 Bevallás a társasházak, a magánalapítványok és a bizalmi vagyonkezelők részére a 2023. évi személyi jövedelemadóról2341
 Bevallás a 2023. évre a személyi jövedelemadóról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről23SZJA
 Havi bevallás a biztosítási adóról2420
 Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2465
 Bevallás játékadóról2478
 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről24A60
 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2491
 Bevallás a 2024. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2025. évi illetékfizetési kötelezettségről2493
 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2451
 Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2024. év24NETA
 Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról24TFEJLH
 Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
 Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
 Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről24J03
 Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
 Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
 Bevallás a gyógyszergyártók különadójáról23GYOGYK
 Adatszolgáltatás 
 A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
 Befizetés 
 Személyi jövedelemadó 
 Szociális hozzájárulási adó 
 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
 Biztosítási adó 
 Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték 
 Távközlési adó befizetése 
 Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) 
 Társaságiadó-előleg (ha havonként fizet adóelőleget)
 Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)
 Játékadó
 A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége 
 Népegészségügyi termékadó befizetése 
 Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése (havi) 
 A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 
 Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adójának befizetése 
 A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása 
 Gyógyszergyártók különadója 
2024. május 27. (25.)  Befizetés 
 Jövedéki adó előlege 
2024.
május 31.  
Bevallás 
 Bevallás és 2329-A Adatszolgáltatás a 2023. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)  2329
 Bevallás a tevékenységét 2023. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisvállalati adót 2023. évben vagy 2024. évtől választó adózók részére2371
 Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (elszámoló bevallás)23KIVA
 Bevallás a 2024. évben kötelezetté váló adózók innovációsjárulék-előlegéről2449
 Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén23HIPAK
 Társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozatTAONY
 Bevallás a kiskereskedelmi adóról és adóelőlegről23KISKER
 Bevallás a biztosítási pótadóelőlegről2420
 Bevallás a 2023. évi távközlési pótadóról és pótadóelőlegről (elszámoló, a naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)23TAVKOZ
 Bevallás a kőolajterméket előállító vállalkozások különadójáról24KOOLAJ
 Adatszolgáltatás 
 Bevallás és 2329-A Adatszolgáltatás a 2023. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról [az IFRS-ek alkalmazására áttérő adózók Tao. tv. 18/D. § (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatása] (naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén)2329
 Befizetés 
 Energiaellátók jövedelemadója 
 Társasági adó 
 Innovációs járulék 
 Kisvállalati adó 
 Biztosítási pótadóelőleg 
 Kiskereskedelmi adó (2023. évi éves adó befizetése) Távközlési pótadó 
 Közlemény 
 Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról22KOZ

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.