Adónaptár

Adónaptár 2024. június

Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2024.
június 5.
Adatszolgáltatás 
 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2024.
június 10.
Bevallás 
 Bevallás a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójáról24P91
 Adatszolgáltatás 
 Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
 Sorszámtartományok elszámolásaNAV_J16
 Befizetés 
 Pénzügyi szervezetek (az adót négy részletben megfizetők) 2024. évi különadójának második részlete (negyede) (24P90 jelű bevallás alapján) 
 Pénzügyi szervezetek különadója (I. részlet a 24P91 jelű bevallás alapján) 
 A jogi személy és az egyéni cég az egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnése miatti, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany adóalanyiságának megszűnése miatti társaságiadó-előlege 
 Társaságiadó-előleg befizetése (’43TAO alapján) 
2024.
június 12.
Bevallás 
 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2408
 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó)2458
 Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2408INT
 Adatszolgáltatás 
 A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
 Befizetés 
 Kisadózó vállalkozók tételes adója 
 Szociális hozzájárulási adó 
 Egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó 
 A munkáltató/kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg 
 A külföldi személytől levont adó 
 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
 Társadalombiztosítási járulék 
 Munkáltató/kifizető által levont járulék 
 A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított, vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó által fizetendő járulék 
 A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 
2024. június 17. (15.)Bevallás 
 Bevallás a bevándorlási különadóról2497
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
 Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
 Befizetés 
 Bevándorlási különadó 
2024. június 17. (16.)Bevallás 
 Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
 Befizetés 
 Általános forgalmi adó befizetése 
2024.
június 20.
Bevallás 
 Havi bevallás a biztosítási adóról2420
 Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról24TFEJLH
 Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2465
 Bevallás játékadóról2478
 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről24A60
 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2491
 Bevallás a 2024. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2025. évi illetékfizetési kötelezettségről2493
 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2451
 Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2024. év24NETA
 Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
 Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
 Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről24J03
 Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
 Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
 Bevallás a feldolgozóipari gyártókra vonatkozó 2024. évi energiaellátók jövedelemadó-előlegéről24ENJOV
 Adatszolgáltatás 
 A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
 Befizetés 
 Biztosítási adó 
 Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték 
 Távközlési adó befizetése 
 Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) 
 Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget) 
 Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget) 
 Játékadó 
 A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége 
 Népegészségügyi termékadó befizetése 
 Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése (havi) 
 A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 
 Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adójának befizetése 
 A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása 
 A kőolajterméket előállító vállalkozások különadója (1. részlet) 
2024.
június 25.
Befizetés 
 Jövedéki adó előlege 
2024. július 1. (június 30.)Bevallás 
 Bevallás a környezetterhelési díj előlegéről, illetve az éves díjkötelezettségről2450
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó, jelentendő számlákról23FATCA
 Adatszolgáltatás a jelentendő, valamint nem dokumentált pénzügyi számlákról a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk nemzetközi automatikus cseréjéhez23AEOI
 Határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatás (Piacképes konstrukciók)KONSTR
 Befizetés 
 Környezetterhelési díj előlege 

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.