Adónaptár

Adónaptár 2024. június

Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2024. június 5.Adatszolgáltatás 
 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100        
2024. június 10.Bevallás 
Bevallás a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójáról  24P91
Adatszolgáltatás
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez   Sorszámtartományok elszámolásaPTGOPTA  
Befizetés
 Pénzügyi szervezetek (az adót négy részletben megfizetők) 2024. évi különadójának második részlete (negyede) (24P90 jelű bevallás alapján)   NAV_J16    
Pénzügyi szervezetek különadója (I. részlet a 24P91 jelű bevallás alapján)
 A jogi személy és az egyéni cég az egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnése miatti, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany adóalanyiságának megszűnése miatti társaságiadó-előlege 
Társaságiadó-előleg befizetése (’43TAO alapján)
2024. június 12.Bevallás 
 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról2408
 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről (vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó)2458
 Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2408INT
 Adatszolgáltatás 
 A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
 Befizetés 
 Kisadózó vállalkozók tételes adója 
 Szociális hozzájárulási adó 
 Egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó   
 A munkáltató/kifizető által levont személyijövedelemadó-előleg 
A külföldi személytől levont adó
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Társadalombiztosítási járulék
Munkáltató/kifizető által levont járulék
A Tbj. 4. § 2. pontja szerinti biztosított, vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék  
2024. június 17. (15.)Bevallás 
 Bevallás a bevándorlási különadóról2497
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
 Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
Befizetés
Bevándorlási különadó
2024. június 17. (16.)Bevallás 
 Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
 Befizetés 
 Általános forgalmi adó befizetése 
2024. június 20.Bevallás 
   Havi bevallás a biztosítási adóról Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról2420 24TFEJLH
Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2465
Bevallás játékadóról2478
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről24A60
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2491
Bevallás a 2024. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2025. évi illetékfizetési kötelezettségről2493
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2451
Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2024. év24NETA
Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről      BEV_J01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről24J03
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J04
Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
Bevallás a feldolgozóipari gyártókra vonatkozó 2024. évi energiaellátók jövedelemadó-előlegéről  24ENJOV
Adatszolgáltatás 
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatásNAV_J22
Befizetés 
Biztosítási adó 
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték 
Távközlési adó befizetése 
Általános forgalmi adó befizetése (havi bevalló befizetése) 
Társaságiadó-előleg befizetése (ha havonként fizet adóelőleget)
Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként fizet adóelőleget)
 A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége 
 Népegészségügyi termékadó befizetése Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése (havi) 
 A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 
 Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adójának befizetése 
A kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitási szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
A kőolajterméket előállító vállalkozások különadója (1. részlet)  
2024. június 25.Befizetés 
 Jövedéki adó előlege 
2024. július 1. (június 30.)Bevallás 
 Bevallás a környezetterhelési díj előlegéről, illetve az éves díjkötelezettségről  2450
 Adatszolgáltatás 
 Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó, jelentendő számlákról 23FATCA
Adatszolgáltatás a jelentendő, valamint nem dokumentált pénzügyi számlákról a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk nemzetközi automatikus cseréjéhez23AEOI
Határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatás (Piacképes konstrukciók)KONSTR
 Befizetés 
 Környezetterhelési díj előlege   

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.