Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Az Országgyűlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény 2012. november 29-én kihirdetésre került ...

Adatok zártan történő kezeléséről

A közigazgatási ügyekben általában is, de az adóügyek intézése során még hangsúlyosabban befolyásolja a bizonyítás hatékonyságát a tanúzási, nyilatkozattételi hajlandóság, amely nagymértékben függ attól, hogy ...

Posts navigation